Menut päin metsää? premium
Kansallispuistojen menut on osa Suomen ensimmäisen ruokamatkailustrategian toimenpiteiden jalkauttamista. Menujen ideointi alkoi syksyllä 2016, ja mukana siinä olivat ruokatuotannon johtamisen, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon sekä matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmat. Hankkeessa kehitettiin menut viidelle puistolle. Ruokalistat otetaan puistoissa käyttöön kevään 2017 aikana. Tavoitteena luonto- ja metsäretkeilyn tuotteistaminen Kansallispuistomme ovat infrastruktuuriltaan hyvällä tasolla, mutta mahdollisuudet ruokaelämyksiin kaipaavat päivitystä. […]
premium
Niin hyvää, ettei sanotuksi saa? – Elämys alkaa siitä, mihin sanat loppuvat premium
Elämystalous-termin esittelivät Experience Economy -artikkelissaan B. Joseph Pine II ja James H. Gilmore vuonna 1998. Suomessa  Tilastokeskus sisällyttää elämystalouden ja -kulutuksen piiriin matkailun, urheilun ja kulttuurin alle kuuluvia toimintoja. Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat kuitenkin asioita, joita liitetään jo melkein mihin tahansa palveluun tai toimialaan.   Arkea vai eksotiikkaa? Vuosia sitten Suomessa suklaata mainostettiin niin hyväksi, […]
premium
Palvelumuotoilu työssäoppimisessa – ytimessä asiakasymmärrys premium
Työssäoppiminen on Suomessa juuri nyt monella tavalla koulutuksen kehityksen keskiössä. Siihen osallistuvat toimijat ovat uudessa tilanteessa, sillä valtiovallan ohjauksessa ja sen vaatimuksesta ammatillinen koulutus Suomessa hakee uutta työnjakoa oppilaitosten ja yritysten välillä. Siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa on yhtä monta näkemystä kuin on keskustelijaakin. Yhteinen ymmärrys lienee, että työssäoppimisen rooli kasvaa ja korostuu.  Julkisessa – […]
premium
20.6.2017
Kasvu Openin Rinnallakulkijat edistämässä 3amk:n yhteistä yrityskulttuuria premium
Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 3amk-strategisen liittouman Rinnallakulkijoiden kokemuksia Kasvu Openin Kiitoratapäivästä koottiin Follow-up-työpajassa toukokuun lopussa. Keskustelua herätti yhteisen yrityskulttuurin muovaaminen 3amk:iin. Liittouman työskentely tulee edellyttämään jokaisen ammattikorkeakoulun toiminnan sopeuttamista ja muuttamista, jotta se vastaisi yhteistä strategista päämäärää. Perinteisesti yrityskulttuurin on nähty olevan organisaation tapa toimia tai sellainen käytäntö, joka kirjoitetaan auki yrityksen arvoihin. Yrityskulttuurin kanssa […]
premium
Työpaikkaohjaaja – osaamisen arvioinnin avaintekijä premium
Työpaikkaohjaajien merkitys opetussuunnitelmassa ja työpaikalla määriteltyjen osaamistavoitteiden saavuttamisessa on korostunut koulutuksen siirryttyä osittain työpaikoille. Myös opiskelijan osaamisen arviointiin keskeisesti kuuluvat ammattiosaamisen näytöt toteutetaan pääosin työpaikoilla, minkä vuoksi työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa tutkintojen toteutuksessa. Ohjaajan rooli korostuu entisestään toisen asteen reformin astuessa voimaan vuoden 2018 alussa. Onnistunut opiskelija-arviointi edellyttää sitä, että työpaikkaohjaaja on selvillä myös opetussuunnitelman osaamistavoitteista […]
premium
Rinnallakulkijuuden reflektointia 3amk-hengessä – Kouluttajasta innovaatioiden fasilitoijaksi premium
3amk-liittouman Rinnallakulkijat (ks. Rinnallakulkija – mukana kehittymisen ja kehittämisen matkalla) saapuivat kevätkauden päätteeksi Kasvu Openin viimeiseen Follow-up-työpajaan reflektoimaan kokemustaan Kiitoratapäivästä. Paikalle saapuivat lähes kaikki kymmenen Rinnallakulkijaa, mikä on todellinen osoitus siitä, että kalentereista taistellaan aikaa silloin, kun toiminnan koetaan olevan merkityksellinen oman kehittymisen ja työn tekemisen kannalta. Kiitos vielä kerran Rinnallakulkijoille huikeasta heittäytymisestä ja lähtemisestä […]
premium
7.6.2017
Jännitteitä, jumeja ja juhlintaa – Korkeakoulu kehittää pedagogiikkaansa premium
Olemme kahden vuoden ajan kokoontuneet opettajuuden kehittämisohjelma HH-PEDAALIN merkeissä Pedakeitaille pohtimaan, tulkitsemaan ja työstämään Haaga-Helian pedagogiikkaa. Nyt tämä mittava ponnistus ja yhteinen kokemus on päättymässä. PEDAALI polkaistiin käyntiin syksyllä 2015 ja viimeinen Pedakeidas pidettiin toukokuussa 2017. Ponnistus on historiallinen, sillä korkeakoulumme elinaikana ei vastaavan laajuista prosessia ole toteutettu. Tarve yhteisille keskusteluille, opetus- ja ohjaustyön sanoittamiselle […]
premium
Yleisötapahtumien viestintä murroksessa premium
TEKIJÄ: Puhakainen, Eeva JULKAISUSSA: Blogit, Evento-lehti, 2017. Linkki>>
premium
Yhteinen oppimisympäristö tukee verkostoitumista – Yritysyhteistyötä parhaimmillaan! premium
Haaga-Heliassa olemme jo pitkään kehittäneet oppimisympäristöä erilaisten ICT-projektien kasvualustaksi. Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman hyvin oppimista ja verkostojen syntymistä tukeva ympäristö, jossa voimme yhteistyössä kehittää ja protoilla – eli testata – monipuolisesti ja -alaisesti yritysten ICT:hen liittyviä innovaatioita. Tämän pitkällisen kehitystyön tuloksena on syntynyt Softala, jossa opiskelijamme yhdessä opettajatiimin kanssa luovat mitä mielenkiintoisimpia juttuja Softalan kumppaneille […]
premium