Hyvä imago auttaa – ja haastaa
Teemu Kokko 5.6.2018

Haaga-Helia on jälleen keväällä pärjännyt hyvin kansallisissa imagovertailuissa. Taloustutkimuksen toteuttamassa ammattikorkeakoulujen imagotutkimuksessa (n = 2 013 henkilöä) Haaga-Helia oli Suomen ylivoimaisesti tunnetuin ammattikorkeakoulu sekä lukiolaisten että kaikkien vastaajien joukossa. Mielenkiintoista oli myös havaita, että tunnettuus oli erinomaisella tasolla läpi koko maan. Meidät siis mielletään pitkälti kansalliseksi ammattikorkeakouluksi. Tämä selittynee ainakin osittain sillä, että olemme lähes kaikilla edustamillamme koulutusaloilla Suomen suurin korkeakouluttaja.

Kun vastaajilta kysyttiin ammattikorkeakoulun kiinnostavuutta, sijoituimme hienosti toiseksi. Sijoitusta voidaan pitää erinomaisena, kun otetaan huomioon, että Haaga-Helialla ei liikuntaa lukuun ottamatta ole sosiaali- ja terveysalan koulutusta – kyseiset koulutuksethan tunnetusti kiinnostavat varsin suurta hakijajoukkoa.

Olemme menestyneet kevään hauissa varsin hyvin ja alkusyksystä meillä on jälleen suuri ilo toivottaa uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi aloittamaan opintonsa. Tosin on myös syytä muistaa, että joissakin koulutusohjelmissa jopa toistakymmentä ensisijaista hakijaa jäi ilman opiskelupaikkaa. Pääkaupunkiseudun tilanne on tässä suhteessa haastava ja nuoret (sekä vähän vanhemmatkin) joutuvat kohtuuttomaan tilanteeseen opiskelupaikkaa hakiessaan. Kasvukeskuksella ei ole sille kuuluvaa osaa Suomen koulutusvolyymeistä.

Hyvä imago on hieno asia, mutta on myös syytä todeta sen kautta tuleva haaste: Haluttuna opiskelupaikkana Haaga-Heliaan kohdistuu kovia odotuksia ja toiveita sekä opiskelijoiden että työelämän taholta. Meidän edellytetään toimivan ajassa, meiltä edellytetään toimintamme jatkuvaa kriittistä tarkastelua ja uusia avauksia. Omassa visiossamme meidän todetaan olevan Suomen kiinnostavin ammatillinen korkeakoulu, ja sillä tiellä olemme.

Toivotan kaikille lukijoille hyvää kesäkautta. Toivottavasti se on akkujen lataamisen, uusien oivallusten ja ponnistusjalan huollon aikaa. Syksyllä lähdemme jälleen tekemään töitä sekä imagomme että tekemisemme laadun ja vaikuttavuuden edelleen parantamiseksi. Laatu ja toiminnallinen taso luodaan päivittäin tuhansissa mikrokohtaamisissa, ja eilisen laatu ei takaa huomista laatua. Työ siis jatkuu, mutta on motivoivaa saada tekemisistään hyviä väliarvosanoja.

Kesän alkua siis itse kullekin!

 

Teemu Kokko

rehtori

Haaga-Helian rehtori ja toimitusjohtaja Teemu Kokko.

Rehtori Teemu Kokko johtaa koko Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen kehittämistä. Hän vastaa yhtiön taloudesta ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, jos ei laissa, asetuksessa tai johtosäännössä toisin määrätä.

Kokko on toiminut aiemmin Haaga-Helian vararehtorina ja liiketalouden koulutusyksikön johtajana. Hän on Haaga-Helian tytäryhtiö Haaga-Helia Global Education Services Ltd:n hallituksen varsinainen jäsen.

Hän on suorittanut kauppatieteen maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Svenska handelshögskolanissa Helsingissä. Opettajakoulutuksen hän on suorittanut Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa. Hän on myös Helsingin yliopiston markkinoinnin dosentti.

Teemu Kokko

Haaga-Helian rehtori ja toimitusjohtaja Teemu Kokko. Rehtori Teemu Kokko johtaa koko Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen kehittämistä. Hän vastaa yhtiön taloudesta ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, jos ei laissa, asetuksessa tai johtosäännössä toisin määrätä. Kokko on toiminut aiemmin Haaga-Helian vararehtorina ja liiketalouden koulutusyksikön johtajana. Hän on Haaga-Helian tytäryhtiö Haaga-Helia Global Education Services Ltd:n hallituksen varsinainen jäsen. Hän on suorittanut kauppatieteen maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Svenska handelshögskolanissa Helsingissä. Opettajakoulutuksen hän on suorittanut Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa. Hän on myös Helsingin yliopiston markkinoinnin dosentti.

Kommentoi

Your email address will not be published. Required fields are marked *