Jouni Ahonen

Mikä on Haaga-Helian yhteiskunnallinen vaikuttavuus? premium
Läpäisimme vuonna 2017 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin toisen kierroksen laatuauditoinnin aikataulullisesti viimeisten ammattikorkeakoulujen joukossa. Laatuleimamme on voimassa vuoteen 2023. Karvi käynnistää jo kolmannen auditointikierroksen pilotteja siihen ilmoittautuneiden Yrkeshögskola Novian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Muutoksia on tulossa: Karvi haluaa kehittää sekä auditointiprosessia että arvioitavia alueita. Tarkasteluun tulee kokonaisvaltaisesti neljä arviointialuetta, joista yksi on vaikuttava ja uudistava […]
premium
Miten kolmen ammattikorkeakoulun koulutusviennin start-up-yritys voi menestyä? premium
Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut päättivät alkusyksystä 2016 perustaa EduExcellence Oy:n edistämään koulutusvientiä. Perustettavalle yritykselle annettiin tehtäväksi kolmen ammattikorkeakoulun koulutusvientihankkeiden myynti ja koordinointi. Samana syksynä perustamisasiakirjat ja niiden vaatimat peruslinjaukset kävivät läpi ammattikorkeakoulujen osakeyhtiöiden hallitusten käsittelyt. Yhteisösäännöissä ja osakassopimuksessa määriteltiin EduExcellence Oy:n toiminnan edellytykset. Samalla nämä osakeyhtiöt sijoittivat taseistaan pääomaa uuden start-up-yrityksen pesämunaksi. Olisiko lähtökohta […]
premium
Visio 2031 – ammattikorkeakoulutusta 40 vuotta premium
Vuonna 2011 juhlimme ammattikorkeakoulutuksen 20-vuotista taivalta legendaarisella Linnanmäellä. Syyskuiseen juhlaan osallistui 3 500–4 000 haagahelialaista, opiskelijoita, alumneja, sidosryhmien edustajia ja heidän kaikkien läheisiään. Haaga Instituutin ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulut olivat molemmat edelläkävijöitä 90-luvun alussa, kun Suomeen luotiin uutta ammatillista korkeakoulutusta. Nyt näyttää vahvasti, että vuonna 2031 juhlimme kyseisen koulutuksen 40-vuotisjuhlia. Mutta missä merkeissä silloin juhlimme? […]
premium
Varainkerjuulle hattu kourassa vai strategisesti hankkimaan varoja? premium
Rahankeräyslaki on muuttunut alkuvuodesta 2017. Ammattikorkeakouluilla on lainmuutoksen myötä oikeus kerätä rahaa lakisääteisen toiminnan tukemiseen ja vuosina 2017–2019 myös toiminnan pääomittamiseen. Tilanne on siis meille uusi, mutta onneksi voimme hakea mallia korkeakouluilta kotimaassa sekä kansainvälisesti. Haaga-Helia on jo aloittanut prosessin rahankeräysluvan hakemiseksi Poliisihallitukselta ja strategisen pohdinnan varainhankinnan käynnistämiseksi. Haluamme olla varainhankinnassa ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa. Osaamista […]
premium
Asiakkuuksista ja kumppanuuksista voimaa ammattikorkeakoulun toimintaan premium
Haaga-Helian asiakkaita ovat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka ostavat ja/tai käyttävät Haaga-Helian kaupallisia palveluita Suomessa ja kansainvälisesti. Vastaavasti kumppaneita ovat samat tahot, joiden kanssa tehdään aktiivista ja tavoitteellista yhteistyötä lisäarvon tuottamiseksi. Lisäarvoa tuotetaan toimijoiden lisäksi Haaga-Helian korkeakouluyhteisölle, jonka muodostavat opiskelijat ja henkilöstö. Miten sinä olet hyödyntänyt tätä voimaa toiminnassasi? Jaa kokemuksesi, kerro lisäarvosta […]
premium
Yhteiskehittely Haaga-Helian menestymisen ehtona premium
Yhteiskehittely (yhteisluominen) on omaksuttu suomen kielen vastineeksi englannin kielen ilmaisulle Co-Creation. Se on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen käyttäjien eli asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Termin teki tunnetuksi C. K. Prahalad 2000-luvun alkupuolella. Nykyisin yhteiskehittely myös isompien joukkojen keskuudessa mahdollistuu sähköisten työkalujen ansiosta. Moni suomalaisista yrityksistä hyödyntää yhteiskehittelyä tuotekehityksessä ja innovoinnissa. Entäpä sitten Haaga-Helia […]
premium
Lukuvuosimaksut muuttavat suomalaista korkeakoulutusta premium
Ensi vuonna voimaan tulevat lukuvuosimaksut ovat keskusteluttaneet jo pitkään. Nyt kun H-hetki lähenee, on keskustelu tiivistynyt hakijamäärien romahtamisen ympärille. Arvioidaan, että hakijoita EU/ETA-alueen ulkopuolelta voi olla jopa 40% vähemmän. Lukuvuosimaksut koskevat juuri niiden maiden, kuten Venäjän, Kiinan, Nepalin, Vietnamin, jne. opiskelijoita, jotka ovat täyttäneet suomalaisten korkeakoulujen englanninkielisiä ohjelmia. Vaarana on, että oppimisympäristöt ovat tulevaisuudessa vähemmän […]
premium