Digitaalisuus

Robottiohjelmoimalla helposti koodauksen maailmaan! premium
Länsimaissa yhä useammin ratkaiseva ja rahallisesti keskeisin lenkki on ohjelmointi. Siinä on erittäin tärkeää säilyttää ainakin osa Linus Torvaldsin motosta ”just for fun”. Tulokset ovat usein niin suuren työn takana, ettei ohjelmointia jaksa ilman kiihkoa ja intohimoa tehdä. Tuotekeskeisellä ja innostuneella ajattelulla on suuri potentiaali, toisin kuin pelkkiin voittoihin keskittymisellä. Lego Mindstorm -roboteilla oli takavuosina […]
premium
Onnistunut alihankintamallikokeilu ohjelmistokehityksen opinnoissa premium
Nykyinen taloustilanne ja kiristynyt rahoitus pakottavat korkeakoulut tehostamaan toimintaansa ja etsimään uusia ratkaisumalleja. Samaan aikaan yritykset pyrkivät löytämään yhä taloudellisempia toimintatapoja. Ammatilliset korkeakoulut tekevät mielellään yritysyhteistyötä, jolloin opiskelijat ja opettajat pääsevät näkemään läheltä käytännön työskentelyä. Toisaalta yritykset käyttävät mielellään oman alansa opiskelijoita uutena työvoimana ja toimialansa uudistajina. Nämä lähtökohdat huomioiden uudenlaisten yritysyhteistyömallien kehittämiselle on nähtävissä selvä […]
premium
Millainen asiakasryhmäjako tukee palveluliiketoiminnan ohjausta? premium
Erään liikuntakeskuksen kilpailutilanne oli muuttumassa. Keskuksen myynnin suunnittelemiseksi pyysin omistajaa nimeämään keskuksen asiakaskohderyhmät. Hän listasi kuusi ryhmää: kuntoilijat, lapsiperheet, pelaajat, kokousasiakkaat, saunatilojen asiakkaat ja lasten syntymäpäivät. Asiakasryhmäjaosta voi päätellä, että ryhmiä nimetessään omistaja ajatteli keskuksen eri toiminnallisia alueita. Tämän takia asiakaskohderyhmiksi päätyi myös käyttäjäryhmiä. Kun asiakaskohderyhmiksi on nimetty sekä asiakkaita että käyttäjiä, myynnin – niin […]
premium
Avoimet verkkokurssit täydennyskoulutuksen tukena premium
Miten avoimia verkkokursseja eli MOOCeja (Open Massive Online Courses) voi hyödyntää täydennyskoulutuksessa ja mikä motivoi opiskelemaan itsenäisesti verkossa? Muun muassa näitä kysymyksiä selvitimme Uutta Avointa Energiaa (UAE) -hankkeen tutkimusryhmässä. UAE-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää uusi ketterä sisällöntuotannon malli (AgileAMK-malli) avuksi nopeasti muuttuville työelämämarkkinoille. Mallin idea on se, että kurssien sisällöt tuotetaan verkostomaisesti yhdessä jo valmiina […]
premium
Big data -analytiikka – uusi tapa analysoida dataa vai synonyymi tilastolliselle analyysille? premium
Big data (massadata) -analytiikka on käsite, joka kiinnostaa sekä yrityksiä, opiskelijoita että opettajia. Tämän osoittaa mm. se, että opettamani Big Data -kurssi on joka kevät ääriään myöten täynnä, eikä kaikkia halukkaita edes voida ottaa mukaan kurssille. Yritysten edustajien kanssa keskustellessa käy ilmi, että big data -analytiikkaan ollaan valmiita investoimaan, sillä siihen tehtyjen investointien uskotaan maksavan […]
premium
Digital & Creative School kehittää sisältöjen ja teknologian keskinäistä kemiaa premium
Sisällöntuottajat ja teknologiaosaajat ovat perinteisesti puuhastelleet omissa siiloissaan. Vaikka digitaalisia palveluita tuotetaan yhdessä, tutuista ja turvallisista siiloista ei ole haluttu luopua. Digitaalinen murros pakottaa muuttamaan ajattelu- ja toimintatapaa. Sisällön ja teknologian välille tarvitaan vähintäänkin järkiavioliitto, mutta miksei suhde voisi perustua myös aitoon intohimoon innovoida yhdessä ja oppia toinen toisiltaan? Samalla voitaisiin hylätä siilot ja muuttaa […]
premium
Digitalisti vai Old School? – myyjä, tunne asiakkaasi premium
Viime vuosien ostokäyttäytymisen voimakas muutos aiheuttaa haasteita useille myyjäyrityksille. Pitkälti digitalisaaton myötä valta on siirtynyt myyjiltä ostajille, jotka tänä päivänä kulkevat valtaosan perinteisestä myyntiprosessista itsenäisesti, aina tarpeen heräämisestä potentiaalisten toimittajien tapaamiseen. Jotta yritys voi kehittää myyntiään vastaamaan muuttunutta ostokäyttäytymistä, tarvitaan aitoa ymmärrystä potentiaalisten asiakkaiden ostopreferensseistä. Olemme Diva-tutkimushankkeessa tutkineet asiakkaan matkaa keskittymällä ostopolun alkupäähän. Halusimme selvittää, […]
premium
Virtuaalisuus on tulevaisuuden todellisuutta – käyttäjäkokemuksia VR-laseista ja 360-videoista premium
Virtuaalisuudesta odotetaan lähivuosina muodostuvan jopa kymmenien miljardien liiketoiminta; Facebook, Google, Sony, Microsoft ja monet muut alan jättiläiset ovatkin jo panostaneet siihen merkittävästi. Virtuaalisuus linkittyy tänä päivänä yhä enemmän myös videoihin, joita katsotaan jo yksinään Youtubesta päivittäin jopa miljardi tuntia. Niiden povataankin nousevan tulevaisuudessa verkon keskeiseksi sisällöksi. Tätä ennustetta tukee se, että lapset ja nuoret seuraavat […]
premium
TKI-pedagogiikka jalkautuu Haaga-Heliaan – mitä, miten, miksi? premium
TKI-pedagogiikka käsitteeseen liitetään usein innovaatiopedagogiikka sekä tutkiva ja kehittävä oppiminen. Innovaatiopedagogiikan tavoitteena on vahvistaa ns. innovaatiokompetensseja sekä yksilö-, ryhmä- että verkostotasolla. Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu oppimisyhteisön yhteinen tiedonrakentelun prosessi. Projektioppiminen toisaalta on oppimisen menetelmä, jota voidaan käyttää oppimisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että käytännön toiminta muodostetaan projektiksi. Projektilla on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit. […]
premium
Arjen digitalisaatio – kasvukivuista menestystarinoita? premium
Oletko ikinä – korjaan – oletko tänään tai eilen kipuillut arjen teknologian parissa tai miettinyt, palveleeko käyttämäsi teknologia todella sitä tarvetta, jota varten olet sen hankkinut? Luulen, että olet, mutta harvoin kuitenkaan puhumme asiasta ääneen. Toivottavasti teknologiahaasteista ei ole kuitenkaan tullut ns. uusi normaali, jolloin teknologian potentiaaliset hyödyt jäävät lunastamatta. Arkemme digitalisoituu, halusimme sitä tai […]
premium
Virtuaalisuus tuo eläimet kosketusetäisyydelle premium
Ähtäri Zoossa kävijäkokemusta syvennetään virtuaaliteknologian avulla. Elämyksellinen kohtaaminen syntyy eläinten ehdoilla ja virtuaalisuus tuo eläimet turvallisesti lähelle. Vuonna 1973 perustetun eläinpuiston matkailualueen ytimessä ovat Ähtäri Zoo -eläinpuisto ja majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoava Hotelli Mesikämmen. Lisäksi alueelta löytyy muun muassa kylpyläpalveluita, golf-keskus sekä seikkailupuisto Flowpark. Viime vuosina Ähtäri Zoo on pyrkinyt kehittymään kohti elämyksellisempää kävijäkokemusta. Elämyksellisyyttä […]
premium
Yhteinen oppimisympäristö tukee verkostoitumista – Yritysyhteistyötä parhaimmillaan! premium
Haaga-Heliassa olemme jo pitkään kehittäneet oppimisympäristöä erilaisten ICT-projektien kasvualustaksi. Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman hyvin oppimista ja verkostojen syntymistä tukeva ympäristö, jossa voimme yhteistyössä kehittää ja protoilla – eli testata – monipuolisesti ja -alaisesti yritysten ICT:hen liittyviä innovaatioita. Tämän pitkällisen kehitystyön tuloksena on syntynyt Softala, jossa opiskelijamme yhdessä opettajatiimin kanssa luovat mitä mielenkiintoisimpia juttuja Softalan kumppaneille […]
premium