Digitaalisuus

Virtuaalisuus on tulevaisuuden todellisuutta – käyttäjäkokemuksia VR-laseista ja 360-videoista premium
Virtuaalisuudesta odotetaan lähivuosina muodostuvan jopa kymmenien miljardien liiketoiminta; Facebook, Google, Sony, Microsoft ja monet muut alan jättiläiset ovatkin jo panostaneet siihen merkittävästi. Virtuaalisuus linkittyy tänä päivänä yhä enemmän myös videoihin, joita katsotaan jo yksinään Youtubesta päivittäin jopa miljardi tuntia. Niiden povataankin nousevan tulevaisuudessa verkon keskeiseksi sisällöksi. Tätä ennustetta tukee se, että lapset ja nuoret seuraavat […]
premium
TKI-pedagogiikka jalkautuu Haaga-Heliaan – mitä, miten, miksi? premium
TKI-pedagogiikka käsitteeseen liitetään usein innovaatiopedagogiikka sekä tutkiva ja kehittävä oppiminen. Innovaatiopedagogiikan tavoitteena on vahvistaa ns. innovaatiokompetensseja sekä yksilö-, ryhmä- että verkostotasolla. Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu oppimisyhteisön yhteinen tiedonrakentelun prosessi. Projektioppiminen toisaalta on oppimisen menetelmä, jota voidaan käyttää oppimisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että käytännön toiminta muodostetaan projektiksi. Projektilla on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit. […]
premium
Arjen digitalisaatio – kasvukivuista menestystarinoita? premium
Oletko ikinä – korjaan – oletko tänään tai eilen kipuillut arjen teknologian parissa tai miettinyt, palveleeko käyttämäsi teknologia todella sitä tarvetta, jota varten olet sen hankkinut? Luulen, että olet, mutta harvoin kuitenkaan puhumme asiasta ääneen. Toivottavasti teknologiahaasteista ei ole kuitenkaan tullut ns. uusi normaali, jolloin teknologian potentiaaliset hyödyt jäävät lunastamatta. Arkemme digitalisoituu, halusimme sitä tai […]
premium
Virtuaalisuus tuo eläimet kosketusetäisyydelle premium
Ähtäri Zoossa kävijäkokemusta syvennetään virtuaaliteknologian avulla. Elämyksellinen kohtaaminen syntyy eläinten ehdoilla ja virtuaalisuus tuo eläimet turvallisesti lähelle. Vuonna 1973 perustetun eläinpuiston matkailualueen ytimessä ovat Ähtäri Zoo -eläinpuisto ja majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoava Hotelli Mesikämmen. Lisäksi alueelta löytyy muun muassa kylpyläpalveluita, golf-keskus sekä seikkailupuisto Flowpark. Viime vuosina Ähtäri Zoo on pyrkinyt kehittymään kohti elämyksellisempää kävijäkokemusta. Elämyksellisyyttä […]
premium
Yhteinen oppimisympäristö tukee verkostoitumista – Yritysyhteistyötä parhaimmillaan! premium
Haaga-Heliassa olemme jo pitkään kehittäneet oppimisympäristöä erilaisten ICT-projektien kasvualustaksi. Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman hyvin oppimista ja verkostojen syntymistä tukeva ympäristö, jossa voimme yhteistyössä kehittää ja protoilla – eli testata – monipuolisesti ja -alaisesti yritysten ICT:hen liittyviä innovaatioita. Tämän pitkällisen kehitystyön tuloksena on syntynyt Softala, jossa opiskelijamme yhdessä opettajatiimin kanssa luovat mitä mielenkiintoisimpia juttuja Softalan kumppaneille […]
premium
Intohimona yrittäjyys – Unelmana helpompi työnhaku premium
Yrittäjäkaksikon omista kokemuksista syntynyt liikeidea johti yritykseen, jonka tavoitteena on uudistaa työnhaun kankeat ja hitaat prosessit. Miksi työnhaku tuntuu niin raskaalta erityisesti nuorten keskuudessa? Tätä kysymystä Sami Ahonen ja Niklas Litmala pohtivat omaan työnhakuun liittyen alkuvuodesta 2016. Pohdinnan lopputuloksena syntyi nopeasti kasvava startup-yritys Tiitus Group Oy. Työnhakusovellus Tiituksen kautta työnhakija voi etsiä avoimia työpaikkoja ja […]
premium
Imagineering the Future Servicescapes* premium
Sensory experiences are the key to developing customer relationships. That is why the future servicescapes are developed and researched today with sensory-stimulating technologies. Sensory experiences are a great opportunity to increase the perceived customer value by deepening the relation that customers or visitors have with a brand. Nearly all brand communication is done through two […]
premium
Sää- ja ilmanlaatutiedosta liiketoimintamahdollisuuksia kaupunkiympäristöissä premium
Globaali ilmastonmuutos ja kaupungistuminen aiheuttavat uudenlaisia ongelmatilanteita ja haasteita sekä yrityksille, yhteiskunnalle että väestölle. Tekes-rahoitteisen Cityzer-hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlaisia palveluja ja liiketoiminnallisia ratkaisuja liittyen sää- ja ilmanlaatutietoon kaupunkiympäristöissä. Hankkeessa selvitetään markkinakohtaisesti haasteita ja informaation tarvetta liittyen sää-ja ilmanlaatutietoon kaupunkiympäristöissä. Tarvittavan tiedon saaminen ajoissa ja ennustemallien kehittyminen varmistavat sen, että kaikki osapuolet voivat paremmin ennakoida […]
premium
Rapid Prototyping of a Mobile SaaS Application premium
Ari Alamäki AUTHORS: Ari Alamäki and Amir Dirin, Haaga-Helia University of Applied Sciences; Jouni Huotari and Niko Korhonen, JAMK University of Applied Sciences AT: Alamäki, A., Dirin, A., Huotari, J. & Korhonen, N. (2016) Rapid Prototyping of a Mobile SaaS Application. Journal of Mobile Multimedia, Vol. 12, No.1&2, 138-158.
premium
The Stakeholders of a User-Centred Design Process in Mobile Service Development premium
Ari Alamäki AUTHORS: Ari Alamäki and Amir Dirin, Haaga-Helia University of Applied Sciences AT: Alamäki, A., & Dirin, A. (2015). The Stakeholders of a User-Centred Design Process in Mobile Service Development, International Journal of Digital Information and Wireless Communications, 5(4), 270-284. DOI:  http://dx.doi.org/10.17781/P001825 Online Access>>
premium
Digijuna meni jo, oletko mukana? premium
”Onko yrityksenne digiosaaminen ajan tasalla? Millaista osaamista tarvitaan digitaalisessa murroksessa? Miten kehitämme tarvittavia kompetensseja?” Nämä olivat kysymyksiä, joita esitimme viime keväänä yrityksille, julkishallinnolle ja yrittäjille ympäri Suomen. Tutkimme osana valtakunnallista erikoistumiskoulutushanketta yhdessä 18 ammattikorkeakoulun kanssa vuoden ajan digitaalisen murroksen vaikutusta liike-elämän osaamistarpeisiin. Tutkimusmetodeina olivat yritystapaamiset ja keskustelut, henkilökohtaiset haastattelut ja verkkokyselyt. Haastatteluissa ja keskusteluissa oli […]
premium
The top 3 digital marketing trends in 2017 premium
Which are the biggest trend that digital marketers need to know before 2017? How to make the best digital marketing campaign flowing this rule from Tom Fishburne- ‘’The best marketing doesn’t feel like marketing’’. Big data, live streaming tool and personalized content utilized from machine learning are three main trends to follow and adapt for […]
premium