Liiketoiminnan kehittäminen

Vuosi 2018 on ainoastaan tekemistä vaille premium
Haaga-Helian valmistautuminen vuoteen 2018 on jo hyvässä vauhdissa. Lähtökohtamme ovat suhteellisen valoisat, sillä akateemiset tuloksemme ovat kehittyneet odotettua paremmin. Vuosien 2012–2015 aikana toteutetut leikkaukset toki vielä tuntuvat, mutta oma sopeutusohjelmamme näyttää toimivan. On syytä palauttaa mieliin, että syksyllä 2015 korkeakoulumme hallitus teki kansallisesta valtavirrasta poikkeavan päätöksen ja hyväksyi sille silloin esitetyn sopeutusohjelman, minkä mukaisesti emme […]
premium
Yleisö ohjaa sisältöä – syrjäyttääkö yleisösuunnittelu mediasuunnittelun? premium
Mediatalot kilpailevat yleisöstä ja tässä kisassa kilpailunvälineinä ovat kiinnostavat, journalistiset sisällöt. Perinteiset journalistiset kriteerit ovat toki edelleen arvossaan, mutta sisältö pitää tuottaa yleisöä houkuttavaksi. Houkuttavuus ei tarkoita yksinkertaisia klikkiotsikoita, vaan korkeatasoista ja asiapitoista sisältöä. Nykytilanteessa kaupallisen median elinehto on, että se tuntee yleisönsä toiminnan verkossa mahdollisimman hyvin. Verkkotoimitusten sisällöntuottajille muutos on tarkoittanut korkeita yleisön tavoitettavuuslukuja. […]
premium
Haaga-Helia Service School palvelukehityksen kohtaamispaikkana premium
Uusi start-up yritys vuokraa Suomessa halukkaille tuhansien eurojen käsilaukkuja esimerkiksi juhlatilaisuuksiin. Tässä liiketoiminnassa on paljon ajassa olevia palveluliiketoiminnan muutoksiin liittyviä ilmiöitä. Ensinnäkin, fyysiset tuotteet ovat yhä suuremmassa määrin muuttumassa palveluiksi. Tästä on esimerkkinä OP-ryhmän liiketoimintamalli, jossa asiakkaalla on mahdollista vuokrata auto ja siihen liittyviä palveluja; auton omistaminen sinällään ei luo arvoa asiakkaalle, vaan tuotteen mahdollistamat […]
premium
Akateemisten mittareiden perässä premium
Korkeakoulun toimintaa voidaan arvioida monin eri tavoin. Toiminnan laatua voidaan arvioida laadullisesta näkökulmasta, asemaa markkinoilla brändin ja tunnettuuden näkökulmasta ja taloudellista tehokkuutta tuloksen näkökulmasta. Lahjomattomin kategoria on kuitenkin määrälliset akateemiset mittarit. Suomessa ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmä pohjautuu korkeakoulujen konkreettisiin tuloksiin ja niitä seuraaviin mittari-indikaattoreihin. Mittareita on peräti 13 kappaletta ja niiden osuus koko rahoituspotista vaihtelee 40 ja […]
premium
Mikä estää suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymisen? premium
Suomessa tehdään paljon yhteiskunnallista ja valtiollista panostusta suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen ja viennin tukemiseen. Yhdeksi kehitysalueeksi viennin osalta on tunnistettu suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistyminen. Toimenpiteet verkkokaupan kansainvälistämiseksi ovat kuitenkin vielä hyvin yksittäisiä ja keskittyvät lähinnä hyvien käytäntöjen jakamiseen, koulutukseen ja rahoituksen tukemiseen. Muutamia hyviä esimerkkejä verkkokauppojen kansainvälistä kehitystä tukevista hankkeista on jo kuitenkin nähty kuten Finpron operoima […]
premium
Constructing a Research Program to Study Leadership and Passion at Work premium
Authors: Kostamo, Tuukka; Marttinen, Kitte; Launonen, Reima Abstract This article deals with leadership and passion at work. The paper discusses concepts and theories linked to leadership and passion and then proceeds to argue for a research program that would provide a richer understanding of leadership and passion. The paper was prepared for and presented at the 32nd […]
premium
Sparraustapahtumasta yrittäjän ja opettajan kasvunpaikka – Tunnelmia Kasvu Openin Kiitoratapäivästä premium
Yritysten kasvuohjelman Kasvu Openin toukokuun Kiitorata- sparrauspäivään osallistuneet neljä Haaga-Helian StartUp Schoolin opettajaa lähettivät kuvan itsestään hetkeä ennen urakkansa alkamista valitsemiensa yritysten Rinnallakulkijoina. Kuvasta pystyy aistimaan kihelmöivän odotuksen tunnelman; kohta päästään hommiin! Oli mielenkiintoista päästä seuraamaan yrittäjän tarinan kehittymistä ja tiivistymistä päivän myllytysten edetessä. Kuten yksi opettajistamme totesi: “Tiukka hiillostus toimi konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan: yrittäjien […]
premium
Rinnallakulkija – mukana kehittymisen ja kehittämisen matkalla premium
Tätä kirjoittaessani vappu on juuri juhlittu ja kolmen ammattikorkeakoulun – Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian – strategisen liittouman 3amk:n innovaatiotoiminta, työelämäyhteistyö ja yrittäjyys -osa-alueen työryhmä on valmistautumassa Rinnakkaiskulkijoiksi Kasvu Openin toukokuun Kiitoratapäiville. Mukana tällä matkalla on kymmenen upeaa heittäytyjää ja edustajaa 3amk:n yhteistyökorkeakoulujen henkilöstöstä – lehtoreita ja päällikkö-tason tehtävissä toimivia henkilöitä. Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta mukaan lähtee StartUp […]
premium
Törmäyttämisestä uutta huippuosaamista – Metodina Cross-expertise mentoring premium
Kompleksisessa työssä ja toimintaympäristössä osaamista ei kannata kehittää omassa kuplassaan. Työssä kohdattavat haasteet ovat niin monisidoksisia, ettei niitä ole useinkaan mahdollista ratkaista yhden ihmisen – tai yhden organisaation voimin. Siksi myös osaamisen kehittämiseksi tarvitaan uudenlaisia, ketteriä tapoja risteyttää erilaisten ongelmien ratkaisemiseen vaadittavaa korkeatasoista osaamista. Aina kehittämistyössä ei myöskään tarvitse lähteä liikkeelle massiivisella ja kalliilla kehittämisinvestoinnilla. […]
premium
Pitäisikö vielä olla innostunut? premium
Helsingin Sanomien mielipideosastolla kyseltiin jokin aikaa sitten, eikö työnhaun motiiviksi riitä raha. Kysymyksen esittänyt henkilö sai kannanottoonsa paljon kommentteja. Osa oli kirjoittajan kanssa yhtä mieltä siitä, että oman työmotivaation korostamista ja kutsumusta painotetaan rekrytoinnissa nykyään aivan liikaa. Valtaosa kuitenkin korosti, että uuden työntekijän palkkaava yrittäjä haluaa luonnollisesti aina palkata ihmisen, joka on valmis ponnistelemaan asiakkaiden parhaaksi ja […]
premium
Varainkerjuulle hattu kourassa vai strategisesti hankkimaan varoja? premium
Rahankeräyslaki on muuttunut alkuvuodesta 2017. Ammattikorkeakouluilla on lainmuutoksen myötä oikeus kerätä rahaa lakisääteisen toiminnan tukemiseen ja vuosina 2017–2019 myös toiminnan pääomittamiseen. Tilanne on siis meille uusi, mutta onneksi voimme hakea mallia korkeakouluilta kotimaassa sekä kansainvälisesti. Haaga-Helia on jo aloittanut prosessin rahankeräysluvan hakemiseksi Poliisihallitukselta ja strategisen pohdinnan varainhankinnan käynnistämiseksi. Haluamme olla varainhankinnassa ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa. Osaamista […]
premium
Sää- ja ilmanlaatutiedosta liiketoimintamahdollisuuksia kaupunkiympäristöissä premium
Globaali ilmastonmuutos ja kaupungistuminen aiheuttavat uudenlaisia ongelmatilanteita ja haasteita sekä yrityksille, yhteiskunnalle että väestölle. Tekes-rahoitteisen Cityzer-hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlaisia palveluja ja liiketoiminnallisia ratkaisuja liittyen sää- ja ilmanlaatutietoon kaupunkiympäristöissä. Hankkeessa selvitetään markkinakohtaisesti haasteita ja informaation tarvetta liittyen sää-ja ilmanlaatutietoon kaupunkiympäristöissä. Tarvittavan tiedon saaminen ajoissa ja ennustemallien kehittyminen varmistavat sen, että kaikki osapuolet voivat paremmin ennakoida […]
premium