Muut aiheet

Kansainväliset korkeakoulutetut ovat alihyödynnetty resurssi premium
Suomen ongelmana on ollut pitkään ulkomaalaisten työllistyminen yrityksiimme. Kansainvälisten korkeakoulutettujen on vaikea saada työpaikkaa Suomesta, vaikka kyseessä olisi kansainvälinen yritys. Työpaikan saa valitettavasti vain alle puolet valmistuneista, koulutusta vastaavan työpaikan vielä harvempi. Syitä korkeakoulutettujen valmistuneiden resurssien ja osaamisen vähäiseen hyödyntämiseen on monia. Kun yrityksiltä  kysyttiin tähän syitä aiemmassa samaan teemaan liittyvässä hankkeessa, kuitenkin vain yksi nousi […]
premium
Muutoksen jalkauttamisesta positiiviseen kierteeseen premium
Voiko sana kierre kuvata jotakin positiivista? Mahtuuko sana-assosiaation synnyttämään mieleemme muutakin kuin syöksykierre tai pahan kierre? Me löysimme positiivisen puolen tutkiessamme muutoksen johtamista kolmessa ammatillisessa toisen asteen oppilaitoksessa. Kyseessä oli Helia-säätiön rahoittama tutkimushanke Johtaminen reformissa (JORE). Käsityksemme muutoksen johtamisesta oppilaitoksessa alkoi jäsentyä positiivisen kierteen logiikalle, kun tutkimme ja analysoimme keräämäämme empiiristä aineistoa.  Johtamiskirjallisuudessa ja tutkimuksissa […]
premium
Menut päin metsää? premium
Kansallispuistojen menut on osa Suomen ensimmäisen ruokamatkailustrategian toimenpiteiden jalkauttamista. Menujen ideointi alkoi syksyllä 2016, ja mukana siinä olivat ruokatuotannon johtamisen, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon sekä matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmat. Hankkeessa kehitettiin menut viidelle puistolle. Ruokalistat otetaan puistoissa käyttöön kevään 2017 aikana. Tavoitteena luonto- ja metsäretkeilyn tuotteistaminen Kansallispuistomme ovat infrastruktuuriltaan hyvällä tasolla, mutta mahdollisuudet ruokaelämyksiin kaipaavat päivitystä. […]
premium
20.6.2017
Kasvu Openin Rinnallakulkijat edistämässä 3amk:n yhteistä yrityskulttuuria premium
Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 3amk-strategisen liittouman Rinnallakulkijoiden kokemuksia Kasvu Openin Kiitoratapäivästä koottiin Follow-up-työpajassa toukokuun lopussa. Keskustelua herätti yhteisen yrityskulttuurin muovaaminen 3amk:iin. Liittouman työskentely tulee edellyttämään jokaisen ammattikorkeakoulun toiminnan sopeuttamista ja muuttamista, jotta se vastaisi yhteistä strategista päämäärää. Perinteisesti yrityskulttuurin on nähty olevan organisaation tapa toimia tai sellainen käytäntö, joka kirjoitetaan auki yrityksen arvoihin. Yrityskulttuurin kanssa […]
premium
Työpaikkaohjaaja – osaamisen arvioinnin avaintekijä premium
Työpaikkaohjaajien merkitys opetussuunnitelmassa ja työpaikalla määriteltyjen osaamistavoitteiden saavuttamisessa on korostunut koulutuksen siirryttyä osittain työpaikoille. Myös opiskelijan osaamisen arviointiin keskeisesti kuuluvat ammattiosaamisen näytöt toteutetaan pääosin työpaikoilla, minkä vuoksi työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa tutkintojen toteutuksessa. Ohjaajan rooli korostuu entisestään toisen asteen reformin astuessa voimaan vuoden 2018 alussa. Onnistunut opiskelija-arviointi edellyttää sitä, että työpaikkaohjaaja on selvillä myös opetussuunnitelman osaamistavoitteista […]
premium
Rinnallakulkijuuden reflektointia 3amk-hengessä – Kouluttajasta innovaatioiden fasilitoijaksi premium
3amk-liittouman Rinnallakulkijat (ks. Rinnallakulkija – mukana kehittymisen ja kehittämisen matkalla) saapuivat kevätkauden päätteeksi Kasvu Openin viimeiseen Follow-up-työpajaan reflektoimaan kokemustaan Kiitoratapäivästä. Paikalle saapuivat lähes kaikki kymmenen Rinnallakulkijaa, mikä on todellinen osoitus siitä, että kalentereista taistellaan aikaa silloin, kun toiminnan koetaan olevan merkityksellinen oman kehittymisen ja työn tekemisen kannalta. Kiitos vielä kerran Rinnallakulkijoille huikeasta heittäytymisestä ja lähtemisestä […]
premium
25.4.2017
Kevään juhlakausi on alkanut premium
Huhtikuun puolivälissä Malmin kampuksella vietettiin kevään ensimmäisiä valmistujaisjuhlia, kun runsaat 50 tuoretta tradenomia ja restonomia saivat todistuksensa. Jatkoa seuraa touko- ja kesäkuussa Haagassa, Porvoossa ja Vierumäellä. Juhlakauden massiivisin tilaisuus järjestetään kesäkuussa Pasilassa, jolloin meitä on paikalla runsaat 500. Valmistujaistilaisuuteen tiivistyy paljon tunteita. Moni opiskelijoista on varmasti helpottunut, kun vuosien urakka on saatettu päätökseen. Ilmassa on […]
premium
Korkeakoulusta taidot ja hyveet tulevaisuudessa menestymiseen premium
Annica Isacsson Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Mitä ovat ne hyveet, joita painotetaan? Miten näitä tulevaisuudessa tarvittavia taitoja edistetään korkeakouluissa? Osaamistarpeet muuttuvat, ja tulevaisuudessa niin opinnoissa kuin työelämässä tarvitaan yhä enemmän kriittistä ajattelua, luovuutta, aloitteellisuutta sekä ongelmanratkaisu-, riskinarviointi-, päätöksenteko- sekä tunteiden rakentavaa hallintakykyä. Näitä taitoja kutsutaan transversaaleiksi taidoiksi. Olemme 3AMK:n Wihuri-rahaston OTTO-hankkeessa (Transversaalien Taitojen […]
premium
Käytä äänioikeuttasi! premium
Nyt kun kunnallisvaaleihin on runsas viikko, voi hyvin todeta, että ehdokkaiden kampanjointi, siihen liittyvä laaja keskustelu sekä rakentava debatti on jäänyt varsin laimealle tasolle. Olen odottanut loppuhuipennusta, mutta sitä ei (taaskaan) näytä olevan tulossa. Varsin kuvaavaa tilanteelle on Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan ansiokkaasti järjestämä vaalitilaisuus pari viikkoa sitten: Tilaisuuden alkaessa paikalla oli kuusi ehdokasta ja kahdeksan […]
premium
InnoChallenge – innovatiivisuutta, ongelmaratkaisuja ja uusia palveluja premium
Tuija Toivola On tyypillistä, että asioita toteutetaan oman tiimin ja tuttujen ihmisten kanssa. Haaga-Helian innovaatiotapahtuma InnoChallengin kehittämisessä halusimme kuitenkin rikkoa näitä rajoja ja ajatella isosti. Lähdimme rohkeasti kohti tuntematonta ja pienen kaaoksen ja hämmennyksen jälkeen saimme ensimmäisessä InnoChallengissa aikaan toteuttamiskelpoisia ideoita uuden Olympiastadion kehittäjien käyttöön. Muun muassa stadionin penkkien myyminen ja uusiokäyttö olivat Haaga-Helian opiskelijoiden […]
premium
Luonteenvahvuuksia voi kehittää tietoisesti premium
Anu Järvinen Positiivisen psykologian luonteenvahvuus-termi on pulpahtanut Haaga-Heliankin puheenparsiin muutaman vuoden sisällä. Julkisuudessa vahvuudet esiintyvät, kun uutisoidaan perusopetuksen uudesta opetussuunnitelmasta tai esitellään vaikkapa nykyaikaista urheiluvalmennusta. Positiivisen psykologian uranuurtajien Christopher Petersonin ja Martin Seligmanin Values in Action (VIA) -hanke on pohjana luonteenvahvuusluokitukselle, jonka mukaan on olemassa 24 vahvuutta, jotka sijoittuvat kuuden hyveen alle. Hyveet ja vahvuudet […]
premium
Liittoumalla kaikki hyvin premium
Viime vuoden lopulla Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia allekirjoittivat sopimuksen strategisesta liittoumasta. Asiaa oli valmisteltu pitkään ja se liittyi vuosia aiemmin ammattikorkeakoulujen toimilupiin kirjattuun neuvotteluvelvoitteeseen. Liittoumaa pohdittaessa oivallettiin varsin nopeasti, että käsissämme on suuri mahdollisuus. Tuo mahdollisuus liittyy siihen, että me kolme suurta ja vaikuttavaa ammattikorkeakoulua voimme edetä vastavirtaan – tulokset ja toiminta edellä. Viime vuosien […]
premium