Pedagogiikka

TKI-pedagogiikka jalkautuu Haaga-Heliaan – mitä, miten, miksi? premium
TKI-pedagogiikka käsitteeseen liitetään usein innovaatiopedagogiikka sekä tutkiva ja kehittävä oppiminen. Innovaatiopedagogiikan tavoitteena on vahvistaa ns. innovaatiokompetensseja sekä yksilö-, ryhmä- että verkostotasolla. Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu oppimisyhteisön yhteinen tiedonrakentelun prosessi. Projektioppiminen toisaalta on oppimisen menetelmä, jota voidaan käyttää oppimisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että käytännön toiminta muodostetaan projektiksi. Projektilla on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit. […]
premium
Kolme kulmaa opinnollistamiseen – tuoreita ratkaisuja työn ja opintojen yhdistämiseen premium
Ovatko korkeakouluopinnot edelleen erillinen tiedon ja taidon hankkimisen saareke yksilön elämässä vai osa kokonaisuutta, joka muodostuu monesta yksilön elämän osa-alueesta? Miten esimerkiksi aktiivinen harrastustoiminta ja työtehtävät, joissa on projektimainen rytmi, haastavat yksilön aikaa opintojen ohella? Korkeakoulu ei ole enää ainoa ja päätoiminen vaikuttaja opiskelijan elämässä. Korkeakoulun tulee ymmärtää tämä toimintaympäristönsä kompleksisuus ja, miten se vaikuttaa […]
premium
Oppiminen on tunteita tulvillaan premium
Tunteet ovat aina mukana oppimisessa. Perinteisissä luentosaleihin ja itsenäisiin tehtäviin perustuvissa opetusmalleissa opiskelijoiden erilaiset toivon, toivottomuuden, turhautuneisuuden tai voitonriemun tunteet tulevat kuitenkin harvoin opettajalle näkyviin. Tiimityön oppimistilanteissa tunteet näkyvät usein enemmän. Monesti me opettajat olemme ymmällämme: Miksi joku opiskelija tuntui loukkaantuvan aivan pienestä? Miksi vierailemaan hankittu huippuasiantuntija herättääkin osassa opiskelijoita vain ikävystymistä? Miksi kyvykäs opiskelija […]
premium
Valinnanvapaus ja yhteenkuuluvuuden tunne siivittävät opintoja premium
Nuorten aikuisten polkuja opinnoissa ja työelämässä seuratessa huomaa usein, miten tärkeä tekijä motivaatio molemmissa on. Kurssilla kunnostautunut opiskelija voi edetä hitaasti ja vaatimattomia arvosanoja saanut taas porhaltaa työelämään sinnikkyyden avulla. Erot motivaatiossa ovat suuria, eikä opettajan arkiymmärrys pysty niitä aina selittämään. Toukokuussa 2015 kävin kuuntelemassa motivaatiopsykologian gurua Richard Ryania hänen vierailuluennollaan Espoossa. Ryanin luento teki […]
premium
Reflections upon the International Graduates to Work Life! project premium
“The course “Self Branding Workshop” brought me a lot of practical values. I am now able to apply for jobs with my CV in Finnish and my own website. After the course, I feel confident in both social networking skills and digital competences. I will surely recommend this useful course to my friends. Thanks to […]
premium
Työelämäjakso auttaa näkemään työelämän nuorten silmin premium
Osallistuminen työelämäjaksolle antaa mahdollisuuden omien tietojen ja taitojen päivittämiseen sekä uusien kontaktien luomiseen. Työharjoittelukoordinaattorina kuitenkin yksi omista tavoitteistani oli nähdä ja kokea, minkälaisiin töihin opiskelijamme työharjoittelun aikana ja valmistuttuaan sijoittuvat. Minua kiinnosti erityisesti myös se, mitkä ovat niitä käytännön tietoja ja taitoja, joita työuraa aloittavalta nuorelta odotetaan erilaisissa yrityksissä. Toimin Haaga-Helian Porvoon kampuksella kotimaan työharjoittelun […]
premium
Palvelumuotoilu työssäoppimisessa – ytimessä asiakasymmärrys premium
Työssäoppiminen on Suomessa juuri nyt monella tavalla koulutuksen kehityksen keskiössä. Siihen osallistuvat toimijat ovat uudessa tilanteessa, sillä valtiovallan ohjauksessa ja sen vaatimuksesta ammatillinen koulutus Suomessa hakee uutta työnjakoa oppilaitosten ja yritysten välillä. Siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa on yhtä monta näkemystä kuin on keskustelijaakin. Yhteinen ymmärrys lienee, että työssäoppimisen rooli kasvaa ja korostuu.  Julkisessa – […]
premium
Työpaikkaohjaaja – osaamisen arvioinnin avaintekijä premium
Työpaikkaohjaajien merkitys opetussuunnitelmassa ja työpaikalla määriteltyjen osaamistavoitteiden saavuttamisessa on korostunut koulutuksen siirryttyä osittain työpaikoille. Myös opiskelijan osaamisen arviointiin keskeisesti kuuluvat ammattiosaamisen näytöt toteutetaan pääosin työpaikoilla, minkä vuoksi työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa tutkintojen toteutuksessa. Ohjaajan rooli korostuu entisestään toisen asteen reformin astuessa voimaan vuoden 2018 alussa. Onnistunut opiskelija-arviointi edellyttää sitä, että työpaikkaohjaaja on selvillä myös opetussuunnitelman osaamistavoitteista […]
premium
Rinnallakulkijuuden reflektointia 3amk-hengessä – Kouluttajasta innovaatioiden fasilitoijaksi premium
3amk-liittouman Rinnallakulkijat (ks. Rinnallakulkija – mukana kehittymisen ja kehittämisen matkalla) saapuivat kevätkauden päätteeksi Kasvu Openin viimeiseen Follow-up-työpajaan reflektoimaan kokemustaan Kiitoratapäivästä. Paikalle saapuivat lähes kaikki kymmenen Rinnallakulkijaa, mikä on todellinen osoitus siitä, että kalentereista taistellaan aikaa silloin, kun toiminnan koetaan olevan merkityksellinen oman kehittymisen ja työn tekemisen kannalta. Kiitos vielä kerran Rinnallakulkijoille huikeasta heittäytymisestä ja lähtemisestä […]
premium
7.6.2017
Jännitteitä, jumeja ja juhlintaa – Korkeakoulu kehittää pedagogiikkaansa premium
Olemme kahden vuoden ajan kokoontuneet opettajuuden kehittämisohjelma HH-PEDAALIN merkeissä Pedakeitaille pohtimaan, tulkitsemaan ja työstämään Haaga-Helian pedagogiikkaa. Nyt tämä mittava ponnistus ja yhteinen kokemus on päättymässä. PEDAALI polkaistiin käyntiin syksyllä 2015 ja viimeinen Pedakeidas pidettiin toukokuussa 2017. Ponnistus on historiallinen, sillä korkeakoulumme elinaikana ei vastaavan laajuista prosessia ole toteutettu. Tarve yhteisille keskusteluille, opetus- ja ohjaustyön sanoittamiselle […]
premium
17.5.2017
Työelämä- ja opiskelijayhteistyötä SCALA-hankkeessa – WIN-WIN-WIN premium
Annica Isacsson Haaga-Heliassa yksi keskeisistä tavoitteistamme on saada lehtorit ja opiskelijat mukaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteihin. Mobiilioppimista brasilialaisessa kontekstissa tutkivan SCALA-hankkeen (Scalable Mobile Learning Services for Global Markets) myötä tähän on tarjoutunut useita mahdollisuuksia. Esimerkiksi Haaga-Helian International Business -kurssilla tarjottavan toimeksiantomahdollisuuden ansioista SCALA-hankkeeseen on tarttunut mukaan neljä kansainvälistä opiskelijaa. Opiskelijaryhmän tehtävänä on analysoida Brasilian mobiilioppimisen […]
premium
Utopisti, Realisti ja Kriitikko opinnollistamisen kehittäjinä korkeakouluissa premium
Maaliskuun lopulla opintojen aikaisia työn opinnollistamisen malleja kehittävän Verkkovirta-hankkeen joukko aktiivisia toimijoita – amk-esimiehiä, lehtoreita ja yliopettajia – kokoontui työpajaseminaariin Haaga-Heliaan. Tarkoituksena oli vauhdittaa ja juurruttaa työn opinnollistamisen eteneminen hankkeen osatoimijoiden korkeakouluissa. Hanketta on jäljellä vielä yhdeksän kuukautta, joten oli paikallaan tiirailla saavutuksia sekä valaista niitä opinnollistamisen kehittämisen katveita, joihin voimme vielä yhdessä vaikuttaa. Työpajassa […]
premium