Pedagogiikka

Making three parties happy in a software project course premium
At Haaga-Helia UAS we run several software project courses, where software engineering students build software for real clients. In autumn 2017, we started a school project for building mobile learning applications for two Finnish education technology companies, Viope and Promentor Solutions. The goal was to help them expand their operations to Brazil and possibly to […]
premium
Learning through mind and body premium
Imagine you are walking outdoors. It´s bitterly cold, and there’s a fierce storming with hard rain blowing straight into your face. You can see and hear it, but the experience is most acutely felt on your skin. Our skin and the whole body have this most amazing memory. Every single experience builds up in the […]
premium
Taiteet ohjaajan ja opettajan osaamisen kehittämisessä premium
”Sinä joka halpahintaisesta retoriikasta huolimatta missä aallot kuolevat rannoille, missä varis liitelee hylätyissä tehtaissa, missä puu lahoaa raksahdellen lyijynraskaan auringon alla.” Robert Desnos   Lukeminen on ohjausammattilaisen yksi tapa kehittää osaamistaan. Ei kuitenkaan mikä tahansa lukeminen. Ohjausammattilaisen kannattaa lukea tekstejä, jotka kasvattavat mahdollisten merkitysten avaruutta. Ranskalaisen surrealismin pioneeri Robert Desnos kirjoittaa lainauksessani ”halpahintaisesta retoriikasta”, josta […]
premium
Ammattikorkeakoulupedagogiikan evoluution matkassa premium
Korkeakoulukentän mannerlaattojen liikkuessa on tärkeää pysähtyä havainnoimaan korkeakouluissa harjoitettavaa pedagogista toimintaa. Tämä voidaan toteuttaa tarkastelemalla niitä ratkaisuja, joita eri korkeakoulut ovat tehneet opetuksen, ohjauksen sekä tutkimuksen ja kehittämisen suhteen. Olen itse lähtenyt tarkastelemaan asiaa kurkistamalla aluksi ammattikorkeakoulupedagogiikan verhon taakse. Silmälaseina minulla ovat alan kirjallisuus, dokumentit vuosien varrelta sekä amk-pedagogiikkaan liittyvä mielenkiintoinen haastattelu emeritus rehtorin, dosentti […]
premium
Odotat ja kuuntelet! Itsetutkiskelulla tehoa ohjaukseen premium
Ohjaustilanteissa toimivina ohjaajina resonoimme ja reflektoimme. Resonointi on välitöntä, jopa kehollista vastaamista toisen kutsuun. Meissä herää tulkintoja, kuulemme itsemme puhuvan sisäisesti. Siirrymme vähitellen reflektion yhteen puoleen, sisäisten ääniemme tutkiskeluun. Toivottavasti ohjaajina ensin kuulemme itsemme puhuvan vain sisäisesti. Ääneen puhumista pitää malttaa odottaa. Ohjaajan tulee padota ja tutkia sisäisiä ääniään, jotka ohjaustilanteessa heräävät. Ohjaajan itsereflektioissa on […]
premium
Oppimisen osana – minkälainen koulutus edistää osallisuutta? premium
Mitkä ovat niitä tapoja ja käytäntöjä, joiden avulla voimme kehittää aktivoivaa ja osallistavaa työotetta ja ihmisoikeusperustaisia käytänteitä ja juurruttaa ne ammatillisen opettajankoulutuksen toteutukseen ja toimintakulttuuriin? Entä, miten toteutamme koulutusta, jossa tulevat ammatilliset opettajat osaavat tukea opiskelijoidensa toimijuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia opinnoissa ja työelämässä? Haaga-Helian koordinoima Toimintaa ja kohtaamisia -hankkeen yksi keskeinen tavoite on parantaa paitsi […]
premium
In the future IQ is simply not enough premium
– emotional intelligence, self-regulation and resilience are equally important. Within the framework of Wihuri funded OTTO project we have during spring and autumn 2017 conducted research to find student, teacher students and teachers answers on which competences are needed in the future, and how transversal skills and competences could effectively be enhanced, recognized, acknowledged and assessed […]
premium
In search of the lost cat premium
The President of the Finnish Trade Union of Education Mr Olli Luukkainen (blog post 2.10.2017) is one of the many people who have expressed concerns about the Finnish school producing every year around 6000 young persons who are unable to read well enough in order to manage in their everyday life. Do these difficulties that […]
premium
Suomen kieli avaa ovet työelämään premium
Eero asui lapsena ulkomailla ja kävi koulunsa englanniksi. Nyt hän opiskelee korkeakoulututkintoa Suomessa englanniksi. Ksenia muutti vanhempiensa kanssa Venäjältä Suomeen kouluiässä ja opiskelee nyt suomenkielisessä koulutusohjelmassa. Vietnamilainen Anh tuli Suomeen opiskelemaan englanninkielistä tutkintoa. Hän ei vielä tiedä, jääkö valmistuttuaan Suomeen. Se riippuu monesta asiasta, muun muassa työnsaannista.   Korkeakoulujen opiskelijajoukko on muuttunut koko ajan monipuolisemmaksi kieli- […]
premium
Visio 2031 – ammattikorkeakoulutusta 40 vuotta premium
Vuonna 2011 juhlimme ammattikorkeakoulutuksen 20-vuotista taivalta legendaarisella Linnanmäellä. Syyskuiseen juhlaan osallistui 3 500–4 000 haagahelialaista, opiskelijoita, alumneja, sidosryhmien edustajia ja heidän kaikkien läheisiään. Haaga Instituutin ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulut olivat molemmat edelläkävijöitä 90-luvun alussa, kun Suomeen luotiin uutta ammatillista korkeakoulutusta. Nyt näyttää vahvasti, että vuonna 2031 juhlimme kyseisen koulutuksen 40-vuotisjuhlia. Mutta missä merkeissä silloin juhlimme? […]
premium
”Ajetaan tandemilla” – ristiinmentorointia putkelta ajaen* premium
Perinteisesti mentorointia on tarkasteltu työuraa tukevana toimintana, jonka tarkoituksena on edistää aktorin eli useimmiten noviisityöntekijän uralla etenemistä. Se on useimmiten valmentamista, tukemista ja näkyvyyden lisäämistä siten, että mentori voi esimerkiksi esitellä aktorinsa tärkeille ihmisille verkostoissaan. Psykososiaalinen mentorointi taas edistää pätevyyden tunnetta ja vahvistaa kehittyvää ammatti-identiteettiä. Tässä blogikirjoituksessa pohdimme omaa ristiinmentorointikokemustamme tuttujen suomihittien säestämänä. Haluamme omien […]
premium
Oppimistulosajattelu – uhka vai mahdollisuus? premium
Oppimistulosten tavoittelu on vallannut korkeakoulukenttää koko Euroopan laajuudelta sen jälkeen, kun Bolognan prosessiksi kutsuttu valtaisa eurooppalaisen korkeakoulualueen yhtenäistämisprosessi lähti liikkeelle. Hyvältä kuulostavat ajatukset osaamisen näkyväksi tekemisestä levisivät epidemian tavoin ja eipä aikaakaan, kun opetussuunnitelmarakenne oli uusittu näihin ajatuksiin tukeutuen – niin meillä kuin muuallakin. Mutta, mitä tämän uudistuksen takaa löytyy? Moni prosessissa käytetty ilmaisu nostaa […]
premium