Pedagogiikka

In the future IQ is simply not enough premium
– emotional intelligence, self-regulation and resilience are equally important. Within the framework of Wihuri funded OTTO project we have during spring and autumn 2017 conducted research to find student, teacher students and teachers answers on which competences are needed in the future, and how transversal skills and competences could effectively be enhanced, recognized, acknowledged and assessed […]
premium
In search of the lost cat premium
The President of the Finnish Trade Union of Education Mr Olli Luukkainen (blog post 2.10.2017) is one of the many people who have expressed concerns about the Finnish school producing every year around 6000 young persons who are unable to read well enough in order to manage in their everyday life. Do these difficulties that […]
premium
Suomen kieli avaa ovet työelämään premium
Eero asui lapsena ulkomailla ja kävi koulunsa englanniksi. Nyt hän opiskelee korkeakoulututkintoa Suomessa englanniksi. Ksenia muutti vanhempiensa kanssa Venäjältä Suomeen kouluiässä ja opiskelee nyt suomenkielisessä koulutusohjelmassa. Vietnamilainen Anh tuli Suomeen opiskelemaan englanninkielistä tutkintoa. Hän ei vielä tiedä, jääkö valmistuttuaan Suomeen. Se riippuu monesta asiasta, muun muassa työnsaannista.   Korkeakoulujen opiskelijajoukko on muuttunut koko ajan monipuolisemmaksi kieli- […]
premium
Visio 2031 – ammattikorkeakoulutusta 40 vuotta premium
Vuonna 2011 juhlimme ammattikorkeakoulutuksen 20-vuotista taivalta legendaarisella Linnanmäellä. Syyskuiseen juhlaan osallistui 3 500–4 000 haagahelialaista, opiskelijoita, alumneja, sidosryhmien edustajia ja heidän kaikkien läheisiään. Haaga Instituutin ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulut olivat molemmat edelläkävijöitä 90-luvun alussa, kun Suomeen luotiin uutta ammatillista korkeakoulutusta. Nyt näyttää vahvasti, että vuonna 2031 juhlimme kyseisen koulutuksen 40-vuotisjuhlia. Mutta missä merkeissä silloin juhlimme? […]
premium
”Ajetaan tandemilla” – ristiinmentorointia putkelta ajaen* premium
Perinteisesti mentorointia on tarkasteltu työuraa tukevana toimintana, jonka tarkoituksena on edistää aktorin eli useimmiten noviisityöntekijän uralla etenemistä. Se on useimmiten valmentamista, tukemista ja näkyvyyden lisäämistä siten, että mentori voi esimerkiksi esitellä aktorinsa tärkeille ihmisille verkostoissaan. Psykososiaalinen mentorointi taas edistää pätevyyden tunnetta ja vahvistaa kehittyvää ammatti-identiteettiä. Tässä blogikirjoituksessa pohdimme omaa ristiinmentorointikokemustamme tuttujen suomihittien säestämänä. Haluamme omien […]
premium
Oppimistulosajattelu – uhka vai mahdollisuus? premium
Oppimistulosten tavoittelu on vallannut korkeakoulukenttää koko Euroopan laajuudelta sen jälkeen, kun Bolognan prosessiksi kutsuttu valtaisa eurooppalaisen korkeakoulualueen yhtenäistämisprosessi lähti liikkeelle. Hyvältä kuulostavat ajatukset osaamisen näkyväksi tekemisestä levisivät epidemian tavoin ja eipä aikaakaan, kun opetussuunnitelmarakenne oli uusittu näihin ajatuksiin tukeutuen – niin meillä kuin muuallakin. Mutta, mitä tämän uudistuksen takaa löytyy? Moni prosessissa käytetty ilmaisu nostaa […]
premium
Paving the way for youngsters entering vocational education and training premium
  Members of the Nordic network of researchers on vocational education and training (VET)* converged on the town of Falun June 7-9 for the NordYrk Conference. Mari Räkköläinen from the Finnish Education Evaluation Centre (Karvi) presented in her speech the ongoing reform of VET and evaluation of the quality of education in Finland. Her message […]
premium
TKI-pedagogiikka jalkautuu Haaga-Heliaan – mitä, miten, miksi? premium
TKI-pedagogiikka käsitteeseen liitetään usein innovaatiopedagogiikka sekä tutkiva ja kehittävä oppiminen. Innovaatiopedagogiikan tavoitteena on vahvistaa ns. innovaatiokompetensseja sekä yksilö-, ryhmä- että verkostotasolla. Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu oppimisyhteisön yhteinen tiedonrakentelun prosessi. Projektioppiminen toisaalta on oppimisen menetelmä, jota voidaan käyttää oppimisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että käytännön toiminta muodostetaan projektiksi. Projektilla on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit. […]
premium
Kolme kulmaa opinnollistamiseen – tuoreita ratkaisuja työn ja opintojen yhdistämiseen premium
Ovatko korkeakouluopinnot edelleen erillinen tiedon ja taidon hankkimisen saareke yksilön elämässä vai osa kokonaisuutta, joka muodostuu monesta yksilön elämän osa-alueesta? Miten esimerkiksi aktiivinen harrastustoiminta ja työtehtävät, joissa on projektimainen rytmi, haastavat yksilön aikaa opintojen ohella? Korkeakoulu ei ole enää ainoa ja päätoiminen vaikuttaja opiskelijan elämässä. Korkeakoulun tulee ymmärtää tämä toimintaympäristönsä kompleksisuus ja, miten se vaikuttaa […]
premium
Oppiminen on tunteita tulvillaan premium
Tunteet ovat aina mukana oppimisessa. Perinteisissä luentosaleihin ja itsenäisiin tehtäviin perustuvissa opetusmalleissa opiskelijoiden erilaiset toivon, toivottomuuden, turhautuneisuuden tai voitonriemun tunteet tulevat kuitenkin harvoin opettajalle näkyviin. Tiimityön oppimistilanteissa tunteet näkyvät usein enemmän. Monesti me opettajat olemme ymmällämme: Miksi joku opiskelija tuntui loukkaantuvan aivan pienestä? Miksi vierailemaan hankittu huippuasiantuntija herättääkin osassa opiskelijoita vain ikävystymistä? Miksi kyvykäs opiskelija […]
premium
Valinnanvapaus ja yhteenkuuluvuuden tunne siivittävät opintoja premium
Nuorten aikuisten polkuja opinnoissa ja työelämässä seuratessa huomaa usein, miten tärkeä tekijä motivaatio molemmissa on. Kurssilla kunnostautunut opiskelija voi edetä hitaasti ja vaatimattomia arvosanoja saanut taas porhaltaa työelämään sinnikkyyden avulla. Erot motivaatiossa ovat suuria, eikä opettajan arkiymmärrys pysty niitä aina selittämään. Toukokuussa 2015 kävin kuuntelemassa motivaatiopsykologian gurua Richard Ryania hänen vierailuluennollaan Espoossa. Ryanin luento teki […]
premium
Reflections upon the International Graduates to Work Life! project premium
“The course “Self Branding Workshop” brought me a lot of practical values. I am now able to apply for jobs with my CV in Finnish and my own website. After the course, I feel confident in both social networking skills and digital competences. I will surely recommend this useful course to my friends. Thanks to […]
premium