Pedagogiikka

Kysymyksiä ihmisenä ja ohjaajana olemisesta eli ohjaajan etiikka premium
Opetus ja ohjaus ovat toimintoja, joilla koetamme tukea muutoksen tapahtumista toisessa ihmisessä. Kun sitten ohjaajina ja opettajina teemme työtämme, meidän pitäisi tietää, miten ihminen mielestäni on ja miten ihmisen minun mielestäni on mahdollista muuttua. Vain tunnistamalla omat käsitykseni tästä voin mitenkään tietoisesti toteuttaa ja kehittää ohjaus- ja opetustyötä. Tietoisuus omasta toiminnasta ei kuitenkaan riitä. Pitää […]
premium
Merkityksellinen osaaminen – osaamisen arviointi vaatii myös arvioijalta taitoja premium
Nykypäivänä hankimme monenlaista osaamista myös muualta kuin koulunpenkiltä. Tätä osaamista koulutodistukset eivät aina tavoita, sillä se voi mennä ohi tai yli todistuksessa määritellyn osaamisen. Kuitenkin harrastustoiminnassa tai vapaa-ajalla kertynyt organisointi-, monikulttuurisuus- tai koodausosaaminen saattaa juuri olla sitä, mitä arvostetaan ja odotetaan yhä enemmän työelämässä. Koulutusalalla on mahdollista osaamismerkillä esittää niin tavanomaisessa koulutuksessa kuin harrastusten parissa […]
premium
Toimintaa ja kohtaamisia – työyhteisö musiikin ja kuvan äärellä premium
  Monilla meistä voi olla omakohtaisia kokemuksia siitä, miltä tuntuu, kun kuulee äänen joko luonnon helmassa tai kotona musiikkilähteestä. Tästä vaikuttuneena saatamme keskeyttää sen, mitä olemme tekemässä, sulkea silmämme ja poistaa mielestämme muut asiat. Se, mitä sisällämme tapahtuu musiikkia kuunnellessamme, vähentää tai poistaa ehkä joksikin aikaa arkista poljentaa, jolloin ajatuksille ja emootioille jää enemmän liikkumatilaa. […]
premium
Miten juristien opetusta tulisi kehittää? premium
Aiemmissa blogeissamme olemme miettineet, mistä juristin asiantuntemus koostuu ja millaisilla käytännön teoilla se rakentuu. Tässä blogissa katse käännetään opetukseen: Ohjaavatko nykyiset opetus- ja arviointikäytännöt opiskelijoita riittävästi oikeanlaisiin, asiantuntemuksen kehittymistä tukeviin tekoihin? Miten pedagogista otetta voisi kehittää? Kysyimme tätä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden yksikön opettaja- ja tutkijajoukolta. Kysymys sai heidät hiljaisiksi. Mutta miksi? Mahdollisia selityksiä on useita. Rikommeko […]
premium
Miten juristiopiskelijasta kasvaa asiantuntija? premium
Asiatunteva juristi on syvällisesti perehtynyt juridiikkaan, hän on taitava viestimään, hän kehittää itseään ja osaamistaan koko ajan, hän on tehokas, tarkka ja vastuullinen, hänellä on yleissivistystä ja elämänkokemusta, hän hallitsee suvereenisti sekä laajat kokonaisuudet että pienet yksityiskohdat. Tähän tapaan Itä-Suomen yliopistossa on määritelty juristin asiantuntijuutta. Vaatimukset ovat kovat, joten syytä pohtia, mitä juristiopiskelijan pitäisi tehdä […]
premium
Opettajat ohjaajina – mitä se voisi tarkoittaa? premium
Ammatillisen koulutuksen kentillä on viime aikoina tullut tavaksi puhua opettajista ”ohjaajina”. Mutta mitä ”ohjaava opettaja” voisi tarkoittaa? Ja mitä ylipäätään tarkoittaa ”ohjaajuus”? Opetustyön todellisuuden kannalta tulee myös kysyä: millaisissa työn ja asiakkaiden järjestelyissä tällainen ”ohjaajuus” voi toteutua? Yritän määritellä ohjaavaa opettajaa ja ohjaajuutta neljän ohjauksellisuutta määrittelevän periaatteen kautta (kuvio 1). Periaatteet tulevat työnohjauksen teorioiden kehittelyistä […]
premium
Mitä asiantunteva juristi osaa? premium
”Hyvältä tuomarilta vaaditaan, että hän on avarakatseinen aktiivinen persoonallisuus, joka historiallisesta näkökulmasta käsin syvällisesti ymmärtää nykyisen yhteiskunnan realiteetit, ja tälle perustalle rakentaa kestävän tulevaisuuden.” Näin Otto Brusiin tiivisti jo vuonna 1938 väitöskirjassaan (s. 253) näkemyksensä tuomarin osaamisesta. Me olemme luoneet kurkistuksen siihen, millä tavalla oikeustieteen opettajat ja tutkijat hahmottavat juristin asiantuntemuksen nykyään, 80 vuotta Brusiinia […]
premium
Mistä syntyy työn merkityksellisyys? premium
Sain jo lukuvuoden ensimmäisellä viikolla muistutuksen siitä, mikä tekee opetusalalla työskentelystä merkityksellistä. Aloitimme opiskelijoiden kanssa lukuvuoden ryhmäytymisretkellä, jonka aikana emme kuitenkaan keskittyneet retkeilytaitojen tai muiden kompetenssien oppimiseen. Tämän sijaan tutustuimme toisiimme ja aloitimme keskustelun vuosikurssin yhteisistä arvoista ja unelmista sekä siitä, miten ne voisivat näkyä konkreettisena toimintana kampuksella lukuvuoden aikana. Olin hämmentynyt ja iloinen siitä, […]
premium
Järki, ”järki” – ja ohjaustyö premium
”Tässä ei ole mitään järkeä!”  ”Aivan järjetöntä!”  Jos blogitekstini luettuasi päädyt johonkin näiden kaltaiseen huudahdukseen, toivottavasti mietit, mitä ”järjellä” tarkoitat. Erityisesti, jos ajattelet olevasi tavalla tai toisella ohjaustyön ammattilainen tai teet edes jonkin verran ohjausta. Järki nimittäin on jotakin, joka saa ohjattavat toimimaan – tai rouskuttaa heidän toiminnan halunsa pois.    Italialainen filosofi Giorgio Colli (s. […]
premium
Vielä on parannettavaa osaamisen tiellä korkeakoulut! premium
”Tutkintoja tarvitaan, mutta osaaminen ratkaisee”, kirjoittaa Sitran Mikko Kosonen. ”Myös yliopistojen rooli ja tehtävät hakevat uutta suuntaa. Elinikäisen oppimisen näkökulmasta olemme liian tutkintouskovaisia siinä missä meidän tulisi olla osaamisuskovaisia”, hän jatkaa.  Osaamista korostaessaan Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (osa 1/ 2017) alleviivaa myös muuttuvien toimintaympäristöjen luomaa painetta jatkuvalle oppimiselle ja laventuvalle osaamispohjalle. Selonteko korostaa, että osaamistarpeiden tulee konkretisoitua […]
premium
Kamelihevonen luokkahuoneessa premium
Palasin äskettäin koulutusviennistä Etelä-Afrikasta itsekin uusia asioita oppineena. Vapaa-ajalla opiskelin myös muutaman sanan afrikaansia. Olifant on tunnistettavasti elefantti eli norsu. Mutta mikä eläin on kamelihevonen? Jo ennen ajanlaskumme alkua on kerrottu tarinaa buddhalaisista sokeista miehistä ja norsusta. Tarinan mukaan miehet yrittävät norsua koskettelemalla päätellä, millainen eläin se on. Kärsää koskettanut mies kuvaa norsua käärmeen kaltaiseksi. […]
premium
Ohjaajan osaaminen, hyvinvointi, virittyneisyys ja nauru. Kesäreflektioita premium
Kesällä ja lomilla, loikoilun ja lepäilyn lomassa, voi ohjaajana ja opettajana muistaa Martti Lindqvistin viisauden. Hän hahmotteli kirjassaan Auttajan varjo auttajina työskentelevien eettisiä ohjeita. Hahmottelu alkaa näin: ”Ihmisenä olen vastuussa ennen kaikkea itsestäni, omasta hyvinvoinnistani…” (Lindqvist 2006, 201). Lindqvistin mukaan omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, se, että pitää itsestään huolta, on auttajan työtä tekevien ensimmäinen eettinen maksiimi. […]
premium