Pedagogiikka

Dear teacher, wait a minute, please premium
Language is a very complex hierarchical system. Ferdinand de Saussure compared language to the rules of chess. The speech (parole) in his comparison is similar to how the player chooses the moves of the chess pieces in the game. But speech itself doesn’t have that much direct impact on our working environment, but concrete body […]
premium
Ohjaus on arviointia, arviointi on ohjausta premium
Vuoden 2005 kieppeillä, arviointia käsittelevillä opettajankoulutuksen asiantuntijaluennoilla kehittelin sloganin ”arviointi on ohjausta, ohjaus on arviointia”. Slogan syntyi tarpeesta tukea arvioinnin kehittämistä opetustyön osana. Toisaalta oli tarve myös avata ohjauskäsitteen liian ahtaita tulkintoja. Aivan erityinen näkökulma sloganille oli arvioinnin tahaton – tai tahallinen – väheksyminen opetustyössä. Tyypillistä nimittäin oli, että kun opetusta suunniteltiin, arviointia mietittiin vasta […]
premium
Kulttuurieroja vai yksilöllisiä eroja? – oppeja koulutusviennistä premium
Aina ei ole mahdollista tietää, milloin erot opetuksen ja oppimisen tyyleissä johtuvat kulttuurisista tekijöistä ja milloin pelkistä ihmisten yksilöllisistä eroavaisuuksista. Tämän huomasin tammi-helmikuussa Mondragón México -yliopistossa pitäessäni kursseja Haaga-Helian meksikolaisille International Business -koulutusohjelman opiskelijoille. Koulutusvientiä tehdään useimmiten uusissa olosuhteissa, joissa opettajan joustokyky ja -halu saavat ikään kuin uuden merkityksen. Nämä erilaiset olosuhteet on hyvä ottaa […]
premium
Opettajan tunnetiloja koulutusviennin aikana premium
Omien tunteiden tunnistaminen auttaa meitä selviytymään paremmin niin työssä kuin vapaa-aikana. Pelkästään lomamatkalle lähteminen voi nostattaa iloisten tunteiden lisäksi matka-ahdistusta. Silloin, kun lähdetään tekemään ulkomaille töitä moneksi viikoksi, tunteet voivat myllertää vielä paljon vahvempina. Koulutusvienti ei ole tästä mikään poikkeus. Tietoisuus omista tunteistani on auttanut minua selviytymään joka kerta paremmin. Tunteille on tehtävä tilaa Jottei […]
premium
Ammattikorkeakoulupedagogiikka ja TKI – nihkeä vai toimiva liitto? premium
Polarisoitunut opettajuus haasteena  Ammattikorkeakoulun historiassa opettajan työn orientaatio on ollut yllättävän pitkään vahvasti kahtiajakoinen. Amk-opettajuustutkimuksissa (mm. Vanhanen-Nuutinen, Mäki, Töytäri, Ilves & Farin 2012; Mäki 2012) on noussut esiin karkeasti määritellen kaksi opettajaheimoa: substanssikeskeinen, opetusorientoitunut opettajaheimo sekä osaamiseltaan kameleonttimainen, tutkivaan ja kehittävään työskentelyyn orientoitunut opettajaheimo.   Juuri tekemäni  ammattikorkeakouluvaikuttajien haastattelukierros sekä valmisteilla oleva 967 ammattikorkeakoulutoimijan (lehtorit, päälliköt […]
premium
Onnistuminen työelämässä ja urheilussa premium
Palasin hiljattain Etelä-Koreasta Pyeongchangin 23. talviolympialaisista, jossa toimin Slovenian miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana. Tehtävä oli osa Haaga-Helian minulle myöntämää ammattitaidon kehittämiseen tähtäävää työelämäjaksoa. Työnantajan joustavuuden ansiosta pääsin toteuttamaan yhtä urheiluvalmentajan suurinta haastetta – toimia päävalmentajana kaikista kilpailuista siinä eniten arvostetussa. Päävalmentajana tehtävääni kuuluu olympiaprojektin ja huhtikuussa toteutuvan MM-turnauksen johtaminen. Tehtävä on huippumaista poiketen toteutettu oman työn […]
premium
Ohjaamisen kova ja eettinen tiede premium
Ajassamme tuntuu olevan tarve kaiken tieteellistämiseen ja jopa usko siihen, että tiede kertoo totuuden. Siksi on syytä hieman pohtia, mistä puhumme, kun puhumme ohjaamisesta, ihmisistä ja tieteistä. Lähtökohta on, että jos etsimme tieteellisintä tapaa olla toisen ihmisen kanssa, ehkä etsimme ohjaamista. Ohjaamisessa emme tiedä toisesta ennalta mitään, koska haluamme olla hyödyksi toiselle. Tämä on äärimmäinen […]
premium
”Taas mennään rahan takii…” Ohjauksesta apua työn ja opintojen yhteensovittamiseen premium
”Tosi kiva maksaa tellit, lellit, sähkö, puhelin, puurot, vellit, vuokra, mätkyt, netti, …” Huomattava osa suomalaisista korkeakouluopiskelijoista (70 %) arvioi tarvitsevansa työpaikan ja palkan, joka kattaa pakolliset elinkustannukset ja mahdollistaa opinnot. Suomalaiset korkeakouluopiskelijat käyttävätkin keskimäärin enemmän aikaa työssäkäyntiin opintojen aikana kuin eurooppalaiset kollegansa, vaikka eurooppalaisten yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden opintojen aikainen työssäkäynti onkin hyvin yleistä. Opiskelijat […]
premium
Osaamisperustaisuus on luonut uuden oppimiskulttuurin premium
Osaamisperustaisuus rantautui suomalaiseen koulutukseen etenkin näyttötutkintojärjestelmän avulla 1990-luvulla. Ammattikorkeakoulutuksessa osaamisperustaisuus vankistui vuonna 2005 tapahtuneen uudistuksen myötä. Tuolloin siirryttiin ECTS-järjestelmään ja opintopisteisiin. Viime vuosina tapahtuneen ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä osaamisperustaisuudesta on tullut koko ammatillisesti painottuneen koulutuksen ideologinen perusta. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tekemät arvioinnit osaamisperustaisuudesta ammatillisessa koulutuksessa sekä mm. Tiia Laajalan tutkimus ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmista osoittavat, että osaamisperustaisuuden […]
premium
Haaga-Helian erilainen Master premium
Miten Haaga-Helian Master-ohjelmat erottautuvat tulevaisuudessa? Tähän haetaan vastauksia meneillään olevassa kaikkia Master-opetussuunnitelmia koskevassa uudistuksessamme, mutta lieneekö viisasten kiveä vielä löytynyt? Tulevaisuuden osaamistarpeita on tunnistettu ja tunnistetaan parhaillaan opiskelijoiden, opettajien, Master-alumnien ja partner-yritysten voimin niin kyselyillä kuin workshopeilla. Osaamistarpeiden perusteella on ideoitu lukuisia uusia ja uusvanhojakin opintopolkuja nykyisten koulutusohjelmien tilalle.  Esiin nousseet tulevaisuuden osaamistarpeet, samoin kuin […]
premium
Making three parties happy in a software project course premium
At Haaga-Helia UAS we run several software project courses, where software engineering students build software for real clients. In autumn 2017, we started a school project for building mobile learning applications for two Finnish education technology companies, Viope and Promentor Solutions. The goal was to help them expand their operations to Brazil and possibly to […]
premium
Learning through mind and body premium
Imagine you are walking outdoors. It´s bitterly cold, and there’s a fierce storming with hard rain blowing straight into your face. You can see and hear it, but the experience is most acutely felt on your skin. Our skin and the whole body have this most amazing memory. Every single experience builds up in the […]
premium