Yrittäjyys

Yrityksille uutta elinvoimaa Startup-yhteistyöstä premium
Yrityksen yhteistyö startupin kanssa ja johtoryhmän vierailu Slushissa antaa positiivisen mielikuvan dynaamisesta yrityskulttuurista, mutta voiko startup-yhteistyöstä olla selkeää liiketaloudellista hyötyä vakiintuneelle yritykselle?   Startupeilta puuttuu yleensä alkutaipaleella rahaa, resursseja, osaamista, asiakkaita ja vakuuttavia asiakasreferenssejä, joita puolestaan vakiintuneilla yrityksillä on usein runsaasti. Yhteistyön hyöty onkin helppo nähdä startupien kannalta. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan noin viidesosa pk-yrityksistä kertoo […]
premium
Työn ja opiskelun yhdistämisen kautta kohti henkilökohtaistettuja opintopolkuja premium
Korkeakouluissa on lukuisia opiskelijoita, jotka käyvät töissä, toimivat yrittäjinä tai perustavat oman yrityksen opiskelun ohella. Korkeakoulut näkevät heidät opiskelijoina, jotka käyvät töissä. Kuitenkin omaan kokemukseeni perustuen  uskon, että ainakin yrittäjänä toimivat tai yrittäjäksi ryhtyvät opiskelijat kokevat itsensä yrittäjiksi, jotka opiskelevat. Ei siis toisinpäin. Yrittäjyys on monelle yrittäjälle iso osa identiteettiä, ja substanssi, eli se mitä […]
premium
Yrittäjyyteen ohjaamassa – Suomen ammattikorkeakoulujen parhaat käytänteet premium
Kansainvälinen kiinnostus suomalaisen ammattikorkeakoulun tapaan opettaa yrittäjämäisiä taitoja ja kannustaa yrittäjyyteen on erittäin suurta, ja tämän potentiaalin käyttöönotto on monella ammattikorkeakoululla nyt käsillä. Oma talomme Haaga-Helia on tästä loistava esimerkki solmiessaan marraskuussa kansainvälisen StartUp Weekin yhteydessä kaksi yhteistyösopimusta Etelä-Afrikkaan ja Boliviaan. Jännittävää nähdä, mitä nämä yhteistyökuviot tuovat mukanaan yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoillemme, opettajillemme ja asiantuntijoillemme.  Erään […]
premium
Mentorointi purkaa sukupolvien välisiä raja-aitoja premium
Mentorointiin liittyy henkilökohtaisen kehittymisen prosessi, joka eroaa laaja-alaisuudessaan tavallisesta oppimisprosessista. Oman tien löytäminen kestää kuukausia, joskus jopa vuosia. Mentorin tehtävä ei ole kertoa mentoroitavalle oikeaa suuntaa, mutta hän voi rohkaista tätä etsimään uusia polkuja ja miettimään omaa kehittymistään uusista näkökulmista käsin. Prosessin onnistuminen vaati kärsivällisyyttä niin mentoreilta kuin mentoroitavilta. Myös mentorointisuhde vaatii enemmän kuin perinteinen […]
premium
Kun ikäerolla ei ole väliä – sukupolvien välinen yhteistyö yrittäjyyden edistäjänä premium
Sukupolvirajat ylittävää yrittäjyyttä edistetään IntGen-projektin mentorointiohjelmassa ja hankkeen kehittämillä yrittäjyyskursseilla. Sukupolvien välistä yhteistyön periaatetta toteutettiin projektin suunnittelusta sen implementointiin. Sukupolvirajat ylittävää yrittäjyysyhteistyötä on pyritty vuodesta 2014 asti edistämään Haaga-Helian ja yhdeksän muun eurooppalaisen kumppanin toteuttamassa IntGen-projektissa. Hanke on vuosina 2014–2017 toteuttanut yrittäjyyskursseja ja sukupolvien välistä mentorointia hankkeen kussakin kumppanimaassa. Suomessa IntGenin yrittäjyyskurssi ja mentorointi päätettiin […]
premium
Multiple objectives and means of entrepreneurship at Finnish universities of applied sciences premium
This article deals with the challenges and multiple objectives that entrepreneurship education (EE) in Finnish universities of applied sciences (UASs) faces today and in the near future. The challenges are based on the rapidly changing and aging society and work life, and on the business sector, which needs young entrepreneurs to compensate for those who […]
premium
Yrittäjyystaidot ovat kovaa valuuttaa tulevaisuuden työelämässä premium
Mihin ammattiin kannattaa kouluttautua, jotta tulevaisuudessa riittää töitä? ETLAN tutkimuksessa on arvioitu noin kolmanneksen ammateista katoavan seuraavan parin vuosikymmenen aikana, joten varmaa työllistymistä tarjoavaa ammattia on vaikea ennustaa. Usein toistetaankin, että on tärkeää oppia oppimaan ketterästi. Tutkimukset nostavat esiin kaksi osaamisaluetta, jotka tulevaisuudenkin työntekijä hallitsee paremmin kuin kone. Ensimmäinen niistä on luova päätöksenteko. Se tarkoittaa […]
premium
Can you only learn in a classroom? – Thoughts on running the StartUp School aHOTTIS service premium
Entrepreneurs are a very special group when it comes to studying. How do you combine studies with the huge amount of work an entrepreneur faces every day? With these thoughts in mind, Haaga-Helia StartUp School initiated the development of the aHOTTIS service in 2014. The aHOTTIS concept is Haaga-Helia StartUp School’s implementation for recognition of […]
premium
Tutkijan roolissa työelämäjaksolla premium
Oman kotiorganisaation ulkopuolella suoritettava työelämäjakso antaa hyvän mahdollisuuden normaalirutiineista irrottautumiseen sekä omien tietojen päivittämiseen ja uusien verkostojen luomiseen. Työelämäjaksoihin liittyy olennaisesti myös tutkimus- ja kehittämistyön tekeminen. Hakeuduin itse tutkijan roolissa työelämäjaksolle xEdu-nimiseen yrityskiihdyttämöön. XEdu toimii koulutusteknologian ja innovatiivisten oppimisratkaisujen alueella, mikä tekee siitä koulutusalalla toimivalle erinomaisen kiinnostavan toimintaympäristön tehdä tutkimusta. Yritys oli erinomainen paikka myös […]
premium
Intohimona yrittäjyys – Unelmana helpompi työnhaku premium
Yrittäjäkaksikon omista kokemuksista syntynyt liikeidea johti yritykseen, jonka tavoitteena on uudistaa työnhaun kankeat ja hitaat prosessit. Miksi työnhaku tuntuu niin raskaalta erityisesti nuorten keskuudessa? Tätä kysymystä Sami Ahonen ja Niklas Litmala pohtivat omaan työnhakuun liittyen alkuvuodesta 2016. Pohdinnan lopputuloksena syntyi nopeasti kasvava startup-yritys Tiitus Group Oy. Työnhakusovellus Tiituksen kautta työnhakija voi etsiä avoimia työpaikkoja ja […]
premium
Sparraustapahtumasta yrittäjän ja opettajan kasvunpaikka – Tunnelmia Kasvu Openin Kiitoratapäivästä premium
Yritysten kasvuohjelman Kasvu Openin toukokuun Kiitorata- sparrauspäivään osallistuneet neljä Haaga-Helian StartUp Schoolin opettajaa lähettivät kuvan itsestään hetkeä ennen urakkansa alkamista valitsemiensa yritysten Rinnallakulkijoina. Kuvasta pystyy aistimaan kihelmöivän odotuksen tunnelman; kohta päästään hommiin! Oli mielenkiintoista päästä seuraamaan yrittäjän tarinan kehittymistä ja tiivistymistä päivän myllytysten edetessä. Kuten yksi opettajistamme totesi: ”Tiukka hiillostus toimi konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan: yrittäjien […]
premium
10.5.2017
Yrityksen rinnalla kasvussa – Ajatuksia ja odotuksia rinnallakulkijuudesta premium
 ”Kasvu Openin Kasvupolku on loistava esimerkki Suomessa nykyään vallitsevasta startup- ja kasvuyritysten tukemisesta ja kehittämisestä.” ”Oman osaamisen kehittymisen lisäksi uskon, että myös omat opiskelijani saavat jatkossa parempaa ohjausta ja työkaluja yrittäjyyden polulle.” ”Suomi tarvitsee lisää tällaista!” Yllä olevat sitaatit ovat 3amk-liittouman Rinnallakulkijoiden ajatuksia ja toiveita liittyen yritysten tukemiseen niiden kasvupolulla. Rinnallakulkijat toimivat osana  sparraus- eli […]
premium