Haaga-Helian artikkelit

Kun ikäerolla ei ole väliä – sukupolvien välinen yhteistyö yrittäjyyden edistäjänä premium
Sukupolvirajat ylittävää yrittäjyyttä edistetään IntGen-projektin mentorointiohjelmassa ja hankkeen kehittämillä yrittäjyyskursseilla. Sukupolvien välistä yhteistyön periaatetta toteutettiin projektin suunnittelusta sen implementointiin. Sukupolvirajat ylittävää yrittäjyysyhteistyötä on pyritty vuodesta 2014 asti edistämään Haaga-Helian ja yhdeksän muun eurooppalaisen kumppanin toteuttamassa IntGen-projektissa. Hanke on vuosina 2014–2017 toteuttanut yrittäjyyskursseja ja sukupolvien välistä mentorointia hankkeen kussakin kumppanimaassa. Suomessa IntGenin yrittäjyyskurssi ja mentorointi päätettiin […]
premium
Virtuaalisuus on tulevaisuuden todellisuutta – käyttäjäkokemuksia VR-laseista ja 360-videoista premium
Virtuaalisuudesta odotetaan lähivuosina muodostuvan jopa kymmenien miljardien liiketoiminta; Facebook, Google, Sony, Microsoft ja monet muut alan jättiläiset ovatkin jo panostaneet siihen merkittävästi. Virtuaalisuus linkittyy tänä päivänä yhä enemmän myös videoihin, joita katsotaan jo yksinään Youtubesta päivittäin jopa miljardi tuntia. Niiden povataankin nousevan tulevaisuudessa verkon keskeiseksi sisällöksi. Tätä ennustetta tukee se, että lapset ja nuoret seuraavat […]
premium
Asiakkaiden tarpeista innostuvat ihmiset premium
Palvelumuotoilu on tapa tunnistaa asiakkaan tarpeita, luoda merkityksellisiä kohtaamisia sekä vuorovaikutteistaa palvelutarjoamaa. Diacorissa sillä käännettiin työterveyshuollon perinteistä toimintamallia henkilökohtaisen sparrauksen suuntaan. Samalla oivallettiin valmentavan otteen merkitys asiakastyössä.  Johtajien, esimiesten ja huippuasiantuntijoiden urakkana on luotsata organisaatiota eteenpäin strategian viitoittamalla tiellä. Päivittäisessä työssä on pystyttävä tasapuolisiin ja tarkasti perusteltuihin ratkaisuihin joskus kovankin paineen alla. Samalla henkilöstöön on […]
premium
Virtuaalisuus tuo eläimet kosketusetäisyydelle premium
Ähtäri Zoossa kävijäkokemusta syvennetään virtuaaliteknologian avulla. Elämyksellinen kohtaaminen syntyy eläinten ehdoilla ja virtuaalisuus tuo eläimet turvallisesti lähelle. Vuonna 1973 perustetun eläinpuiston matkailualueen ytimessä ovat Ähtäri Zoo -eläinpuisto ja majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoava Hotelli Mesikämmen. Lisäksi alueelta löytyy muun muassa kylpyläpalveluita, golf-keskus sekä seikkailupuisto Flowpark. Viime vuosina Ähtäri Zoo on pyrkinyt kehittymään kohti elämyksellisempää kävijäkokemusta. Elämyksellisyyttä […]
premium
Menut päin metsää? premium
Kansallispuistojen menut on osa Suomen ensimmäisen ruokamatkailustrategian toimenpiteiden jalkauttamista. Menujen ideointi alkoi syksyllä 2016, ja mukana siinä olivat ruokatuotannon johtamisen, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon sekä matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmat. Hankkeessa kehitettiin menut viidelle puistolle. Ruokalistat otetaan puistoissa käyttöön kevään 2017 aikana. Tavoitteena luonto- ja metsäretkeilyn tuotteistaminen Kansallispuistomme ovat infrastruktuuriltaan hyvällä tasolla, mutta mahdollisuudet ruokaelämyksiin kaipaavat päivitystä. […]
premium
Niin hyvää, ettei sanotuksi saa? – Elämys alkaa siitä, mihin sanat loppuvat premium
Elämystalous-termin esittelivät Experience Economy -artikkelissaan B. Joseph Pine II ja James H. Gilmore vuonna 1998. Suomessa  Tilastokeskus sisällyttää elämystalouden ja -kulutuksen piiriin matkailun, urheilun ja kulttuurin alle kuuluvia toimintoja. Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat kuitenkin asioita, joita liitetään jo melkein mihin tahansa palveluun tai toimialaan.   Arkea vai eksotiikkaa? Vuosia sitten Suomessa suklaata mainostettiin niin hyväksi, […]
premium
Intohimona yrittäjyys – Unelmana helpompi työnhaku premium
Yrittäjäkaksikon omista kokemuksista syntynyt liikeidea johti yritykseen, jonka tavoitteena on uudistaa työnhaun kankeat ja hitaat prosessit. Miksi työnhaku tuntuu niin raskaalta erityisesti nuorten keskuudessa? Tätä kysymystä Sami Ahonen ja Niklas Litmala pohtivat omaan työnhakuun liittyen alkuvuodesta 2016. Pohdinnan lopputuloksena syntyi nopeasti kasvava startup-yritys Tiitus Group Oy. Työnhakusovellus Tiituksen kautta työnhakija voi etsiä avoimia työpaikkoja ja […]
premium
Myynnin robotisaatio – Kokemuksia protojen toteuttamisesta Diva-projektissa premium
Onko b2b-myyntityötä mahdollista automatisoida? Tätä kysymystä selvitettiin yrityksen arvonmuodostusta b2b-myynnissä selvittävässä DIVA-tutkimusprojektissa. Tutkimuksen mukaan ohjelmistorobottia hyödyntämällä myynnissä voidaan yksinkertaisen transaktiomyynnin lisäksi automatisoida myös osia vaativammasta arvomyynnistä. Tekes-rahoitteisessa DIVA-tutkimusprojektissa selvitettiin, onko b2b-myyntityötä mahdollista automatisoida ja jos on, miltä osin. Tutkimuksen keskiössä on erityisesti se, kuinka digitalisaatio on muuttanut asiakkaan ostopolkua ja mitä vaikutuksia sillä on myyntityöhön. Yritysostajan arvioidaan tehneen […]
premium
Imagineering the Future Servicescapes* premium
Sensory experiences are the key to developing customer relationships. That is why the future servicescapes are developed and researched today with sensory-stimulating technologies. Sensory experiences are a great opportunity to increase the perceived customer value by deepening the relation that customers or visitors have with a brand. Nearly all brand communication is done through two […]
premium
From Silicon Valley, With Sisu premium
Often called the mecca for start-ups, Silicon Valley is home to some of the best known companies in the world. Finland is also known for its vibrant start-up scene. What happens when these two worlds collide? Finns have a special word for not giving up: Sisu. Persistence is certainly useful when building up a start-up […]
premium
Sää- ja ilmanlaatutiedosta liiketoimintamahdollisuuksia kaupunkiympäristöissä premium
Globaali ilmastonmuutos ja kaupungistuminen aiheuttavat uudenlaisia ongelmatilanteita ja haasteita sekä yrityksille, yhteiskunnalle että väestölle. Tekes-rahoitteisen Cityzer-hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlaisia palveluja ja liiketoiminnallisia ratkaisuja liittyen sää- ja ilmanlaatutietoon kaupunkiympäristöissä. Hankkeessa selvitetään markkinakohtaisesti haasteita ja informaation tarvetta liittyen sää-ja ilmanlaatutietoon kaupunkiympäristöissä. Tarvittavan tiedon saaminen ajoissa ja ennustemallien kehittyminen varmistavat sen, että kaikki osapuolet voivat paremmin ennakoida […]
premium
Sharing City: Sharing is the new buying premium
Consumer-to-consumer exchange and trading activities are challenging businesses and business models as we know them. Values have changed especially among young people under the age of 35: ownership is no longer considered trendy. Efficient use of resources, reduction of waste, environmental conservation and need-based consumption are rising models of consumer behaviour. Haaga-Helia and Arcada University […]
premium