Blogit

Kysymyksiä ihmisenä ja ohjaajana olemisesta eli ohjaajan etiikka premium
Opetus ja ohjaus ovat toimintoja, joilla koetamme tukea muutoksen tapahtumista toisessa ihmisessä. Kun sitten ohjaajina ja opettajina teemme työtämme, meidän pitäisi tietää, miten ihminen mielestäni on ja miten ihmisen minun mielestäni on mahdollista muuttua. Vain tunnistamalla omat käsitykseni tästä voin mitenkään tietoisesti toteuttaa ja kehittää ohjaus- ja opetustyötä. Tietoisuus omasta toiminnasta ei kuitenkaan riitä. Pitää […]
premium
Merkityksellinen osaaminen – osaamisen arviointi vaatii myös arvioijalta taitoja premium
Nykypäivänä hankimme monenlaista osaamista myös muualta kuin koulunpenkiltä. Tätä osaamista koulutodistukset eivät aina tavoita, sillä se voi mennä ohi tai yli todistuksessa määritellyn osaamisen. Kuitenkin harrastustoiminnassa tai vapaa-ajalla kertynyt organisointi-, monikulttuurisuus- tai koodausosaaminen saattaa juuri olla sitä, mitä arvostetaan ja odotetaan yhä enemmän työelämässä. Koulutusalalla on mahdollista osaamismerkillä esittää niin tavanomaisessa koulutuksessa kuin harrastusten parissa […]
premium
Työelämä kaipaa teknologian ja tunteiden taituria premium
”Näin on aina tehty, ja niin tehdään nytkin!” Lause saattaa naurattaa mutta on edelleen todellisuutta monella työpaikalla. Uuden oppiminen, uudella tavalla asioiden tekeminen sekä yleisesti uusien asioiden haltuun ottaminen on työlästä, aikaa vievää ja kuluttavaa. Se on kuitenkin myös edellytys muutoksessa pärjäämiselle. Koulutamme osaajia uudenlaiseen työelämään, jossa disruptiivisia – toimialoja mullistavia ja hajottavia murroksia – […]
premium
Virtuaalilaseille suunniteltuja 360-videoita voi toteuttaa eri lähestymistavoilla premium
Teknisesti kehittyneiden 360-videoiden ja virtuaalitodellisuuden käyttö markkinointivälineenä ei kannata, jos kohderyhmän arvostuksia ja kiinnostuksen kohteita ei ole tunnistettu. Sekä perinteisten videoiden että virtuaalitodellisuuden (VR) tulee synnyttää katsojassa tunteita, jotka saavat hänet jakamaan sisältöä tai harkitsemaan palvelun ostamista. Videoista on tullut merkittävä digitaalinen markkinointikeino Teknisesti yhä kehittyneemmät videot, 360-videoita tukevat some-alustat, virtuaalitodellisuus ja nopeat verkkoyhteydet luovat […]
premium
Toimintaa ja kohtaamisia – työyhteisö musiikin ja kuvan äärellä premium
  Monilla meistä voi olla omakohtaisia kokemuksia siitä, miltä tuntuu, kun kuulee äänen joko luonnon helmassa tai kotona musiikkilähteestä. Tästä vaikuttuneena saatamme keskeyttää sen, mitä olemme tekemässä, sulkea silmämme ja poistaa mielestämme muut asiat. Se, mitä sisällämme tapahtuu musiikkia kuunnellessamme, vähentää tai poistaa ehkä joksikin aikaa arkista poljentaa, jolloin ajatuksille ja emootioille jää enemmän liikkumatilaa. […]
premium
Miten juristien opetusta tulisi kehittää? premium
Aiemmissa blogeissamme olemme miettineet, mistä juristin asiantuntemus koostuu ja millaisilla käytännön teoilla se rakentuu. Tässä blogissa katse käännetään opetukseen: Ohjaavatko nykyiset opetus- ja arviointikäytännöt opiskelijoita riittävästi oikeanlaisiin, asiantuntemuksen kehittymistä tukeviin tekoihin? Miten pedagogista otetta voisi kehittää? Kysyimme tätä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden yksikön opettaja- ja tutkijajoukolta. Kysymys sai heidät hiljaisiksi. Mutta miksi? Mahdollisia selityksiä on useita. Rikommeko […]
premium
Media-alalla menestyy se, joka ahnehtii uutta premium
Tulevaisuuden työelämässä vaaditaan ennen kaikkea kykyä oppia uusia asioita. Teknologiaosaaminen, liiketoimintaosaaminen ja design-osaaminen muodostavat tulevaisuuden yritysten osaamistarpeiden suuret linjat. Työn tekemisen tapojen muutos on koko uuden innovaatiopohjaisen yritystoiminnan lähtökohta myös media-alalla. Jopa 1/3:n kaikista työpaikoista on ennustettu katoavan, kun työtä jaetaan uudelleen ihmisen ja koneen välillä. Tämä ihmisen ja koneen välinen uusi työnjako on johtanut […]
premium
Miten juristiopiskelijasta kasvaa asiantuntija? premium
Asiatunteva juristi on syvällisesti perehtynyt juridiikkaan, hän on taitava viestimään, hän kehittää itseään ja osaamistaan koko ajan, hän on tehokas, tarkka ja vastuullinen, hänellä on yleissivistystä ja elämänkokemusta, hän hallitsee suvereenisti sekä laajat kokonaisuudet että pienet yksityiskohdat. Tähän tapaan Itä-Suomen yliopistossa on määritelty juristin asiantuntijuutta. Vaatimukset ovat kovat, joten syytä pohtia, mitä juristiopiskelijan pitäisi tehdä […]
premium
Opettajat ohjaajina – mitä se voisi tarkoittaa? premium
Ammatillisen koulutuksen kentillä on viime aikoina tullut tavaksi puhua opettajista ”ohjaajina”. Mutta mitä ”ohjaava opettaja” voisi tarkoittaa? Ja mitä ylipäätään tarkoittaa ”ohjaajuus”? Opetustyön todellisuuden kannalta tulee myös kysyä: millaisissa työn ja asiakkaiden järjestelyissä tällainen ”ohjaajuus” voi toteutua? Yritän määritellä ohjaavaa opettajaa ja ohjaajuutta neljän ohjauksellisuutta määrittelevän periaatteen kautta (kuvio 1). Periaatteet tulevat työnohjauksen teorioiden kehittelyistä […]
premium
Mitä asiantunteva juristi osaa? premium
”Hyvältä tuomarilta vaaditaan, että hän on avarakatseinen aktiivinen persoonallisuus, joka historiallisesta näkökulmasta käsin syvällisesti ymmärtää nykyisen yhteiskunnan realiteetit, ja tälle perustalle rakentaa kestävän tulevaisuuden.” Näin Otto Brusiin tiivisti jo vuonna 1938 väitöskirjassaan (s. 253) näkemyksensä tuomarin osaamisesta. Me olemme luoneet kurkistuksen siihen, millä tavalla oikeustieteen opettajat ja tutkijat hahmottavat juristin asiantuntemuksen nykyään, 80 vuotta Brusiinia […]
premium
Mistä syntyy työn merkityksellisyys? premium
Sain jo lukuvuoden ensimmäisellä viikolla muistutuksen siitä, mikä tekee opetusalalla työskentelystä merkityksellistä. Aloitimme opiskelijoiden kanssa lukuvuoden ryhmäytymisretkellä, jonka aikana emme kuitenkaan keskittyneet retkeilytaitojen tai muiden kompetenssien oppimiseen. Tämän sijaan tutustuimme toisiimme ja aloitimme keskustelun vuosikurssin yhteisistä arvoista ja unelmista sekä siitä, miten ne voisivat näkyä konkreettisena toimintana kampuksella lukuvuoden aikana. Olin hämmentynyt ja iloinen siitä, […]
premium
Johtaja, onko sinun organisaatiosi valmis yrittäjämäisiin työntekijöihin? premium
Paljon puhutaan siitä, kuinka työelämä on muuttumassa ja miten tulevaisuuden työelämässä pärjäävät vain yrittäjämäisesti toimivat yksilöt. Mutta minkälaiseksi työ on oikeastaan muuttumassa? Ja mitä yrittäjämäisyydellä oikein tarkoitetaan?   Sitran mukaan uusi työ on joustavaa, monimuotoista, mahdollistavaa, verkottunutta, kokeilevaa, ja sitä tehdään monessa roolissa yhtä aikaa. Lineaarisuus ja perinteinen vuosikelloon perustuva ajattelu on taakse jäänyttä elämää. Uusi työ vaatii sekä työnantajaa että työntekijää liikkumaan yli perinteisten rajojen ja olemaan avoimia monimuotoisuudelle.   Tämän uuden työn myötä tulevaisuuden työelämässä tarvitaan enemmän yrittäjämäistä asennetta ja […]
premium