Kirjoituksia haagahelialaisilta

Yleisö ohjaa sisältöä – syrjäyttääkö yleisösuunnittelu mediasuunnittelun? premium
Mediatalot kilpailevat yleisöstä ja tässä kisassa kilpailunvälineinä ovat kiinnostavat, journalistiset sisällöt. Perinteiset journalistiset kriteerit ovat toki edelleen arvossaan, mutta sisältö pitää tuottaa yleisöä houkuttavaksi. Houkuttavuus ei tarkoita yksinkertaisia klikkiotsikoita, vaan korkeatasoista ja asiapitoista sisältöä. Nykytilanteessa kaupallisen median elinehto on, että se tuntee yleisönsä toiminnan verkossa mahdollisimman hyvin. Verkkotoimitusten sisällöntuottajille muutos on tarkoittanut korkeita yleisön tavoitettavuuslukuja. […]
premium
Haaga-Helia Service School palvelukehityksen kohtaamispaikkana premium
Uusi start-up yritys vuokraa Suomessa halukkaille tuhansien eurojen käsilaukkuja esimerkiksi juhlatilaisuuksiin. Tässä liiketoiminnassa on paljon ajassa olevia palveluliiketoiminnan muutoksiin liittyviä ilmiöitä. Ensinnäkin, fyysiset tuotteet ovat yhä suuremmassa määrin muuttumassa palveluiksi. Tästä on esimerkkinä OP-ryhmän liiketoimintamalli, jossa asiakkaalla on mahdollista vuokrata auto ja siihen liittyviä palveluja; auton omistaminen sinällään ei luo arvoa asiakkaalle, vaan tuotteen mahdollistamat […]
premium
TKI-pedagogiikka jalkautuu Haaga-Heliaan – mitä, miten, miksi? premium
TKI-pedagogiikka käsitteeseen liitetään usein innovaatiopedagogiikka sekä tutkiva ja kehittävä oppiminen. Innovaatiopedagogiikan tavoitteena on vahvistaa ns. innovaatiokompetensseja sekä yksilö-, ryhmä- että verkostotasolla. Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu oppimisyhteisön yhteinen tiedonrakentelun prosessi. Projektioppiminen toisaalta on oppimisen menetelmä, jota voidaan käyttää oppimisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että käytännön toiminta muodostetaan projektiksi. Projektilla on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit. […]
premium
Kolme kulmaa opinnollistamiseen – tuoreita ratkaisuja työn ja opintojen yhdistämiseen premium
Ovatko korkeakouluopinnot edelleen erillinen tiedon ja taidon hankkimisen saareke yksilön elämässä vai osa kokonaisuutta, joka muodostuu monesta yksilön elämän osa-alueesta? Miten esimerkiksi aktiivinen harrastustoiminta ja työtehtävät, joissa on projektimainen rytmi, haastavat yksilön aikaa opintojen ohella? Korkeakoulu ei ole enää ainoa ja päätoiminen vaikuttaja opiskelijan elämässä. Korkeakoulun tulee ymmärtää tämä toimintaympäristönsä kompleksisuus ja, miten se vaikuttaa […]
premium
Oppiminen on tunteita tulvillaan premium
Tunteet ovat aina mukana oppimisessa. Perinteisissä luentosaleihin ja itsenäisiin tehtäviin perustuvissa opetusmalleissa opiskelijoiden erilaiset toivon, toivottomuuden, turhautuneisuuden tai voitonriemun tunteet tulevat kuitenkin harvoin opettajalle näkyviin. Tiimityön oppimistilanteissa tunteet näkyvät usein enemmän. Monesti me opettajat olemme ymmällämme: Miksi joku opiskelija tuntui loukkaantuvan aivan pienestä? Miksi vierailemaan hankittu huippuasiantuntija herättääkin osassa opiskelijoita vain ikävystymistä? Miksi kyvykäs opiskelija […]
premium
Valinnanvapaus ja yhteenkuuluvuuden tunne siivittävät opintoja premium
Nuorten aikuisten polkuja opinnoissa ja työelämässä seuratessa huomaa usein, miten tärkeä tekijä motivaatio molemmissa on. Kurssilla kunnostautunut opiskelija voi edetä hitaasti ja vaatimattomia arvosanoja saanut taas porhaltaa työelämään sinnikkyyden avulla. Erot motivaatiossa ovat suuria, eikä opettajan arkiymmärrys pysty niitä aina selittämään. Toukokuussa 2015 kävin kuuntelemassa motivaatiopsykologian gurua Richard Ryania hänen vierailuluennollaan Espoossa. Ryanin luento teki […]
premium
Reflections upon the International Graduates to Work Life! project premium
“The course “Self Branding Workshop” brought me a lot of practical values. I am now able to apply for jobs with my CV in Finnish and my own website. After the course, I feel confident in both social networking skills and digital competences. I will surely recommend this useful course to my friends. Thanks to […]
premium
Yrittäjyystaidot ovat kovaa valuuttaa tulevaisuuden työelämässä premium
Mihin ammattiin kannattaa kouluttautua, jotta tulevaisuudessa riittää töitä? ETLAN tutkimuksessa on arvioitu noin kolmanneksen ammateista katoavan seuraavan parin vuosikymmenen aikana, joten varmaa työllistymistä tarjoavaa ammattia on vaikea ennustaa. Usein toistetaankin, että on tärkeää oppia oppimaan ketterästi. Tutkimukset nostavat esiin kaksi osaamisaluetta, jotka tulevaisuudenkin työntekijä hallitsee paremmin kuin kone. Ensimmäinen niistä on luova päätöksenteko. Se tarkoittaa […]
premium
Mikä estää suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymisen? premium
Suomessa tehdään paljon yhteiskunnallista ja valtiollista panostusta suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen ja viennin tukemiseen. Yhdeksi kehitysalueeksi viennin osalta on tunnistettu suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistyminen. Toimenpiteet verkkokaupan kansainvälistämiseksi ovat kuitenkin vielä hyvin yksittäisiä ja keskittyvät lähinnä hyvien käytäntöjen jakamiseen, koulutukseen ja rahoituksen tukemiseen. Muutamia hyviä esimerkkejä verkkokauppojen kansainvälistä kehitystä tukevista hankkeista on jo kuitenkin nähty kuten Finpron operoima […]
premium
Arjen digitalisaatio – kasvukivuista menestystarinoita? premium
Oletko ikinä – korjaan – oletko tänään tai eilen kipuillut arjen teknologian parissa tai miettinyt, palveleeko käyttämäsi teknologia todella sitä tarvetta, jota varten olet sen hankkinut? Luulen, että olet, mutta harvoin kuitenkaan puhumme asiasta ääneen. Toivottavasti teknologiahaasteista ei ole kuitenkaan tullut ns. uusi normaali, jolloin teknologian potentiaaliset hyödyt jäävät lunastamatta. Arkemme digitalisoituu, halusimme sitä tai […]
premium
Can you only learn in a classroom? – Thoughts on running the StartUp School aHOTTIS service premium
Entrepreneurs are a very special group when it comes to studying. How do you combine studies with the huge amount of work an entrepreneur faces every day? With these thoughts in mind, Haaga-Helia StartUp School initiated the development of the aHOTTIS service in 2014. The aHOTTIS concept is Haaga-Helia StartUp School’s implementation for recognition of […]
premium
Työelämäjakso auttaa näkemään työelämän nuorten silmin premium
Osallistuminen työelämäjaksolle antaa mahdollisuuden omien tietojen ja taitojen päivittämiseen sekä uusien kontaktien luomiseen. Työharjoittelukoordinaattorina kuitenkin yksi omista tavoitteistani oli nähdä ja kokea, minkälaisiin töihin opiskelijamme työharjoittelun aikana ja valmistuttuaan sijoittuvat. Minua kiinnosti erityisesti myös se, mitkä ovat niitä käytännön tietoja ja taitoja, joita työuraa aloittavalta nuorelta odotetaan erilaisissa yrityksissä. Toimin Haaga-Helian Porvoon kampuksella kotimaan työharjoittelun […]
premium