Kirjoituksia kulmahuoneesta

Visio 2031 – ammattikorkeakoulutusta 40 vuotta premium
Vuonna 2011 juhlimme ammattikorkeakoulutuksen 20-vuotista taivalta legendaarisella Linnanmäellä. Syyskuiseen juhlaan osallistui 3 500–4 000 haagahelialaista, opiskelijoita, alumneja, sidosryhmien edustajia ja heidän kaikkien läheisiään. Haaga Instituutin ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulut olivat molemmat edelläkävijöitä 90-luvun alussa, kun Suomeen luotiin uutta ammatillista korkeakoulutusta. Nyt näyttää vahvasti, että vuonna 2031 juhlimme kyseisen koulutuksen 40-vuotisjuhlia. Mutta missä merkeissä silloin juhlimme? […]
premium
Vuosi 2018 on ainoastaan tekemistä vaille premium
Haaga-Helian valmistautuminen vuoteen 2018 on jo hyvässä vauhdissa. Lähtökohtamme ovat suhteellisen valoisat, sillä akateemiset tuloksemme ovat kehittyneet odotettua paremmin. Vuosien 2012–2015 aikana toteutetut leikkaukset toki vielä tuntuvat, mutta oma sopeutusohjelmamme näyttää toimivan. On syytä palauttaa mieliin, että syksyllä 2015 korkeakoulumme hallitus teki kansallisesta valtavirrasta poikkeavan päätöksen ja hyväksyi sille silloin esitetyn sopeutusohjelman, minkä mukaisesti emme […]
premium
Akateemisten mittareiden perässä premium
Korkeakoulun toimintaa voidaan arvioida monin eri tavoin. Toiminnan laatua voidaan arvioida laadullisesta näkökulmasta, asemaa markkinoilla brändin ja tunnettuuden näkökulmasta ja taloudellista tehokkuutta tuloksen näkökulmasta. Lahjomattomin kategoria on kuitenkin määrälliset akateemiset mittarit. Suomessa ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmä pohjautuu korkeakoulujen konkreettisiin tuloksiin ja niitä seuraaviin mittari-indikaattoreihin. Mittareita on peräti 13 kappaletta ja niiden osuus koko rahoituspotista vaihtelee 40 ja […]
premium
Uuden lukuvuoden kynnyksellä premium
Alkuvuoden 2017 suuri laadullinen panostus oli laatujärjestelmämme auditointi, minkä positiivista tuloksista saimme kuulla kesäkuussa aivan lomakauden alla. Kansainvälinen arviointiryhmä antoi varsin positiivista palautetta, ja yhtenä isona plussana se näki Haaga-Helian strategialähtöisyyden. Tämä on tärkeä viesti, sillä strategiamme kova ydin pohjautuu vahvaan opiskelija- ja yhteistyökumppanikeskeisyyteen: avaamme ovia työelämään ja toimimme ovet avoinna työelämässä. Yhtenä kehittämiskohteena auditoinnissa […]
premium
Kun päämäärä ei ole se ainoa tarkoitus premium
Korkeakoulun elämä on varsin monipolvista, ja varsinkin näin loppukeväästä on kiire saada maailma juhannukseen mennessä valmiiksi. Paljon on taas lukuvuoden aikana tapahtunut, paljon on tehty ja paljon jää myös syksyllä tehtäväksi. Ajallemme on hyvin tyypillistä monet samanaikaiset prosessit, joita pyrimme viemään eteenpäin omien taitojemme ja kykyjemme mukaisesti. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta valtavasta prosessista Haaga-Heliassa on […]
premium
Varainkerjuulle hattu kourassa vai strategisesti hankkimaan varoja? premium
Rahankeräyslaki on muuttunut alkuvuodesta 2017. Ammattikorkeakouluilla on lainmuutoksen myötä oikeus kerätä rahaa lakisääteisen toiminnan tukemiseen ja vuosina 2017–2019 myös toiminnan pääomittamiseen. Tilanne on siis meille uusi, mutta onneksi voimme hakea mallia korkeakouluilta kotimaassa sekä kansainvälisesti. Haaga-Helia on jo aloittanut prosessin rahankeräysluvan hakemiseksi Poliisihallitukselta ja strategisen pohdinnan varainhankinnan käynnistämiseksi. Haluamme olla varainhankinnassa ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa. Osaamista […]
premium
Käytä äänioikeuttasi! premium
Nyt kun kunnallisvaaleihin on runsas viikko, voi hyvin todeta, että ehdokkaiden kampanjointi, siihen liittyvä laaja keskustelu sekä rakentava debatti on jäänyt varsin laimealle tasolle. Olen odottanut loppuhuipennusta, mutta sitä ei (taaskaan) näytä olevan tulossa. Varsin kuvaavaa tilanteelle on Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan ansiokkaasti järjestämä vaalitilaisuus pari viikkoa sitten: Tilaisuuden alkaessa paikalla oli kuusi ehdokasta ja kahdeksan […]
premium
Liittoumalla kaikki hyvin premium
Viime vuoden lopulla Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia allekirjoittivat sopimuksen strategisesta liittoumasta. Asiaa oli valmisteltu pitkään ja se liittyi vuosia aiemmin ammattikorkeakoulujen toimilupiin kirjattuun neuvotteluvelvoitteeseen. Liittoumaa pohdittaessa oivallettiin varsin nopeasti, että käsissämme on suuri mahdollisuus. Tuo mahdollisuus liittyy siihen, että me kolme suurta ja vaikuttavaa ammattikorkeakoulua voimme edetä vastavirtaan – tulokset ja toiminta edellä. Viime vuosien […]
premium
Asiakkuuksista ja kumppanuuksista voimaa ammattikorkeakoulun toimintaan premium
Haaga-Helian asiakkaita ovat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka ostavat ja/tai käyttävät Haaga-Helian kaupallisia palveluita Suomessa ja kansainvälisesti. Vastaavasti kumppaneita ovat samat tahot, joiden kanssa tehdään aktiivista ja tavoitteellista yhteistyötä lisäarvon tuottamiseksi. Lisäarvoa tuotetaan toimijoiden lisäksi Haaga-Helian korkeakouluyhteisölle, jonka muodostavat opiskelijat ja henkilöstö. Miten sinä olet hyödyntänyt tätä voimaa toiminnassasi? Jaa kokemuksesi, kerro lisäarvosta […]
premium
Laatuasioissa kuntohuippu lähenee premium
Haaga-Helian ammattikorkeakoulu valmistautuu laatujärjestelmänsä auditointiin helmikuun alussa (7.–9.2.). Tuolloin arvovaltainen kansainvälinen arviointiryhmä vierailee korkeakoulussamme ja arvioi laatujärjestelmäämme sekä yleisesti että erityisesti kolmen eri koulutusohjelman ja StartUp-Schoolimme näkökulmasta. Arviointiryhmää johtaa yksikönjohtaja Asta Wahlgren Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Ryhmässä ovat edustettuina opiskelijat, kansainvälinen korkea-asteen koulutus, elinkeinoelämä sekä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Valmistautuminen nyt käsillä olevaan auditointiin on ollut perusteellista […]
premium
Ydinosaamisalueet korostavat vahvuuksiamme premium
Haaga-Helian uudet strategiset ydinosaamisalueet aloittavat toimintansa 1.1.2017. Uusien ydinosaamisalueiden luomisen taustalla oli kaksi tunnistamaamme keskeistä tarvetta. Ensimmäinen oli tarve löytää toimintamalli, jolla voimme tehdä osaamistamme paremmin näkyväksi ulkopuolisille toimijoille. Kovassa kilpailussa hankerahoituksesta on tärkeää, että korkeakoululla on selkeitä osaamisalueita, jotka tunnistetaan sen vahvuusalueiksi. Meille asetetut ulkopuolisen rahoituksen tavoitteet kasvavat määrällisesti koko ajan. Kilpailussa TKI-rahoituksesta on […]
premium
Yhdessä enemmän premium
Haaga-Helian ensi vuoden toiminnan suunnittelu on täydessä käynnissä sekä sisällöllisesti että taloudellisesti. Odotettavissa on mielenkiintoinen vuosi, joka sisältää paljon tekemistä, paljon uusia avauksia ja paljon suuria mahdollisuuksia. Haluamme pitää akateemiset tuloksemme nykyisellä korkealla tasolla ja teemme kaikkemme laajentaaksemme sinänsä jo merkittävää työelämäyhteistyötämme. Menestyksen avaimet ovat vahvasti omissa käsissämme. Vuosi 2017 on myös juhlavuosi. Isänmaamme täyttää […]
premium