Kirjoittajan ohjeet

eSignals on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun avoin julkaisualusta, jolla julkaistaan Haaga-Helian henkilökunnan julkaisuja sekä henkilökunnan ja Haaga-Helian sidosryhmien tai opiskelijoiden yhteisjulkaisuja. Haaga-Helian oma julkaisutoimikunta ennakkoarvioi kaikki alustan julkaisut. Julkaisun tulee liittyä kirjoittajan tutkimus- tai asiantuntijatyöhön Haaga-Heliassa. Julkaisuksi kelpaavat myös vain sellaiset tekstit, joita ei ole rekisteröity julkaisuiksi aiemmin.

Alustalla julkaistaan neljää erilaista julkaisutyyppiä: blogitekstit, ammatilliset artikkelit, AV-julkaisut sekä Haaga-Helian omat vertaisarvioimattomat tieteelliset julkaisut. Näitä julkaistaan jatkuvasti, joten ehdotuksen julkaisusta voi laittaa julkaisukoordinaattorille milloin tahansa.

Tämän lisäksi e-Signalsissa julkaistaan neljästi vuodessa teemanumero, jonka aikataulut löytyvät täältä.

Kaikille julkaisutyypeille on omat kirjoitusohjeensa, jotka löytyvät alla. Lisäksi alle on koottu myös kaikkia koskevat yleiset ohjeet. Toimitukseen voi ottaa yhteyttä jo ideointivaiheessa: julkaisut@haaga-helia.fi. Julkaisun käsikirjoitus lähetetään arvioitavaksi julkaisukoordinaattorille: julkaisut@haaga-helia.fi tai anna.hermio@haaga-helia.fi.

Julkaisupaikat

 

Blogit on julkaisupaikka, joka sisältää Haaga-Helian ja sen sidosryhmien asiantuntijoiden katsauksia alansa ajankohtaisiin ilmiöihin, Haaga-Heliaan liittyvään toimintaan tai esimerkiksi ajankohtaiseen keskusteluun. Blogit on matalan kynnyksen julkaisupaikka, mutta tekstin tulee täyttää OKM:n julkaisuille antamat kriteerit: sen tulee olla suurelle yleisölle tai oman alan ammattiyhteisölle suunnattu teksti tai muu julkaisu, joka perustuu tekijän asiantuntijuuteen ja Haaga-Heliassa tehtävään työhön. (Ks. OKM:n julkaisutyyppi E tai  julkaisutyyppi D.)

Blogitekstin ohjepituus on noin 1 500–4 000 merkkiä, sisältäen välilyönnit. Mahdolliset lähteet kirjoitetaan auki tekstiin, ja hyperlinkkejä on suositeltavaa käyttää. Blogitekstien julkaisupäätös on e-Signals-julkaisualustan julkaisutoimikunnalla. Julkaisuun saatetaan pyytää muutoksia, ja e-Signals-alustan toimituksella on oikeus korjata tekstin kieliasua ennen julkaisua. Julkaisuprosessi kestää noin kaksi viikkoa.

Ammatilliset artikkelit -osiossa julkaistaan joko suurelle yleisölle (ks. OKM:n julkaisutyyppi E) tai oman alan ammattiyhteisölle (ks. OKM:n julkaisutyyppi D) suunnattuja artikkeleita, jotka perustuvat tekijän asiantuntijuuteen ja Haaga-Heliassa tehtyyn työhön.

Tekstin ohjepituus on noin 3 000–8 000 merkkiä, sisältäen välilyönnit. Jos tekstissä käytetään ulkopuolisia lähteitä, niihin viitataan Haaga-Helian lähdeviittaustavan mukaisesti. Myös hyperlinkkejä on suositeltavaa käyttää. Artikkelin julkaisemisesta päättää e-Signalsin julkaisutoimikunta. Tekstiin saatetaan pyytää muutoksia ennen julkaisua. Julkaisuprosessi kestää noin kaksi viikkoa.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset julkaisut esittelevät Haaga-Helian ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa syntyneitä tuloksia, kuten työelämän kehittämishankkeita (ks. OKM:n julkaisutyyppi B). Tieteellisessä julkaisussa on tutkimusasetelma ja -aineisto. Empiria on pääosassa, ja sitä tukevien lähteiden avulla kirjoittaja osoittaa tuntevansa aiheensa kannalta olennaisen toimintakontekstin ja tradition. Jos tekijöissä on mukana Haaga-Helian ulkopuolisia henkilöitä, Haaga-Helian panoksen on näyttävä tekstissä.

Tieteellinen artikkeli rakennetaan tutkimusartikkelin tai tutkimuksellisen esseen muotoon. Tekstistä tulee löytyä tutkimuksen elementit: teoriatausta, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Kirjoituksen ohjepituus on noin 10 000–20 000 merkkiä, sisältäen välilyönnit. Lähdeviittauksissa noudatetaan Haaga-Helian lähdeviittaustapaa.

Vertaisarvioimattoman tieteellisen julkaisun julkaisupäätöksen tekee Haaga-Helian julkaisutoimikunta. Tekijä saa palautteen tiedokseen, ja tekstiin saatetaan pyytää muutoksia ennen julkaisua. Julkaisuprosessiin on syytä varata aikaa noin kuukaudesta kahteen.

Yleisohjeet

 

Tekstin muotoilu
Käytä tarvittaessa pää- ja alaotsikkoa. Pääotsikon lisäksi tekstissä saa olla korkeintaan kaksi otsikkotasoa.

Taulukot ja kuviot
Mahdolliset taulukot ja kuviot numeroidaan juoksevasti. Ne sijoitetaan tekstissä oikeille paikoilleen, ei käsikirjoituksen loppuun. Kuvien, kuvioiden ja taulukon otsikot merkitään taulukon alapuolelle.

Kuvat
Toimitus liittää jokaiseen julkaisuun nostokuvan. Jos haluat ehdottaa itse valitsemaasi kuvaa, toimita se erillisenä tiedostoina (jpg- tai png-tiedosto). Varmista kuvien tekijänoikeudet ja käyttöoikeus (esim. kuvissa esiintyviltä henkilöiltä on tarvittaessa saatu lupa kuvan käyttämiseen). Kuvan muotona on vaakakuva. Kuvan pienennys ja muu kuvamuokkaus hoituu toimituksessa. Voit etsiä sopivaa kuvaa myös kuvapankista tai käyttää internetin kuvapankkeja. Ilmoita aina kuvan lähde.