ohjaus

Kun kaikki voittavat – Opiskelijat ja työelämän edustajat yhteisellä oppimispolulla premium
Oppiminen tapahtuu yhä enemmän työelämän ja oppilaitoksen rajapinnoissa työelämäläheisissä kehittämisprojekteissa. Mitä lähemmäs työelämää opiskelijat pääsevät oppimaan ja mitä aiemmin he pääsevät niin tekemään, sitä paremmat valmiudet opiskelijoille kehittyy oppia uutta myös työelämässä. Haaga-Heliassa valmennetaan opiskelijoita entistä enemmän toimimaan tilanteissa, joissa ollaan kehittämässä jotain uutta – esimerkiksi digitaalisia palveluja – työelämän edustajien kanssa. Kärjistäen oppimisessa ei […]
premium
Dialogisuus ja muutoksen ymmärtäminen premium
Koulutusorganisaatioissa toimivat ohjaajat ja opettajat ovat muutoksen auttamisen ammattilaisia. Meidän kentillämme muutos toisessa ihmisessä saa aina jotenkin nimen ”oppiminen”. Oppimista on kokeiltu aikojen kuluessa määritellä kovin monin tavoin. Entä jos kokeilisikin pohtia ”muutosta”? Kun ajattelet ”muutosta”, mitä ajattelet?   Kysyn tätä siksi, että jos toimii ohjaajana tai opettajana, omaa toimintaa ohjaa käsitys muutoksen logiikoista. Se, miten ymmärrän muutoksen, […]
premium
Miljoona suomalaista pitää kouluttaa uudelleen – Haaga-Heliassa talkoot on jo aloitettu premium
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on arvioinut, että lähitulevaisuudessa jopa miljoona suomalaista tarvitsee uudelleenkoulutusta. Selvää on, ettei yksi tutkinto enää riitä koko työuran tukijalaksi. Siksi päättäjät ja elinkeinoelämä puhuvat jatkuvan oppimisen puolesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut laajaa uudistusta, jotta suomalaiset voisivat kouluttautua joustavasti koko elämänsä ajan. Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa pyörät jo pyörivät, ja me pystymme vastaamaan tähän […]
premium
Ohjausvuorovaikutuksen mikrotason tutkiminen premium
Keskusteluanalyysissa tutkimme, miten vuorovaikutustilanteessa asioita muotoillaan, puolin ja toisin. Tutkimme, miten toisen sanoihin vastataan ja mitä tämä vastaaminen tekee. Keskusteluanalyysille on nyt loistava mahdollisuus Haaga-Heliassa. Pasilan SalesLab mahdollistaa kaikenlaisen vuorovaikutuksen tutkimisen, ei vain myynnin. Seuraavassa nostan esiin muutamia mahdollisia näkökulmia, joista ohjauspuhetta voisi tutkia. Näkökulmat tulevat psykoterapiatutkimuksen alueelta (ks. lähde). Tätä ei pidä säikähtää, koska […]
premium
”Jokaisen opintojakson alussa koen valtavaa ulkopuolisuuden tuntua” – tunteiden huomioiminen helpottaa ryhmässä työskentelyä premium
Jokainen kontakti jättää jäljen. Kaikki vaikuttavat toisiinsa, kun olemme tekemisissä asiakkaiden, opiskelijoiden, opettajien ja kollegoiden kanssa. Myös pedagoginen johtaminen jos jokin on ihmisten kohtaamista, vuorovaikutustaitoja vaativa työ. Ei siis ole yhdentekevää, millainen tunneilmasto on kouluympäristössä, jossa toimimme, ja millaisen emotionaalisen jalanjäljen (Emotional Footprint, Levine 2015) jälkeemme jätämme.   Kaiken takana on tunne Rantasen (2018) mukaan on tärkeää tiedostaa, kuinka […]
premium
Kysymyksiä ihmisenä ja ohjaajana olemisesta eli ohjaajan etiikka premium
Opetus ja ohjaus ovat toimintoja, joilla koetamme tukea muutoksen tapahtumista toisessa ihmisessä. Kun sitten ohjaajina ja opettajina teemme työtämme, meidän pitäisi tietää, miten ihminen mielestäni on ja miten ihmisen minun mielestäni on mahdollista muuttua. Vain tunnistamalla omat käsitykseni tästä voin mitenkään tietoisesti toteuttaa ja kehittää ohjaus- ja opetustyötä. Tietoisuus omasta toiminnasta ei kuitenkaan riitä. Pitää […]
premium
Toimintaa ja kohtaamisia – työyhteisö musiikin ja kuvan äärellä premium
  Monilla meistä voi olla omakohtaisia kokemuksia siitä, miltä tuntuu, kun kuulee äänen joko luonnon helmassa tai kotona musiikkilähteestä. Tästä vaikuttuneena saatamme keskeyttää sen, mitä olemme tekemässä, sulkea silmämme ja poistaa mielestämme muut asiat. Se, mitä sisällämme tapahtuu musiikkia kuunnellessamme, vähentää tai poistaa ehkä joksikin aikaa arkista poljentaa, jolloin ajatuksille ja emootioille jää enemmän liikkumatilaa. […]
premium
Opettajat ohjaajina – mitä se voisi tarkoittaa? premium
Ammatillisen koulutuksen kentillä on viime aikoina tullut tavaksi puhua opettajista ”ohjaajina”. Mutta mitä ”ohjaava opettaja” voisi tarkoittaa? Ja mitä ylipäätään tarkoittaa ”ohjaajuus”? Opetustyön todellisuuden kannalta tulee myös kysyä: millaisissa työn ja asiakkaiden järjestelyissä tällainen ”ohjaajuus” voi toteutua? Yritän määritellä ohjaavaa opettajaa ja ohjaajuutta neljän ohjauksellisuutta määrittelevän periaatteen kautta (kuvio 1). Periaatteet tulevat työnohjauksen teorioiden kehittelyistä […]
premium
Järki, ”järki” – ja ohjaustyö premium
”Tässä ei ole mitään järkeä!”  ”Aivan järjetöntä!”  Jos blogitekstini luettuasi päädyt johonkin näiden kaltaiseen huudahdukseen, toivottavasti mietit, mitä ”järjellä” tarkoitat. Erityisesti, jos ajattelet olevasi tavalla tai toisella ohjaustyön ammattilainen tai teet edes jonkin verran ohjausta. Järki nimittäin on jotakin, joka saa ohjattavat toimimaan – tai rouskuttaa heidän toiminnan halunsa pois.    Italialainen filosofi Giorgio Colli (s. […]
premium
Ohjaajan osaaminen, hyvinvointi, virittyneisyys ja nauru. Kesäreflektioita premium
Kesällä ja lomilla, loikoilun ja lepäilyn lomassa, voi ohjaajana ja opettajana muistaa Martti Lindqvistin viisauden. Hän hahmotteli kirjassaan Auttajan varjo auttajina työskentelevien eettisiä ohjeita. Hahmottelu alkaa näin: ”Ihmisenä olen vastuussa ennen kaikkea itsestäni, omasta hyvinvoinnistani…” (Lindqvist 2006, 201). Lindqvistin mukaan omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, se, että pitää itsestään huolta, on auttajan työtä tekevien ensimmäinen eettinen maksiimi. […]
premium
Dialogia osaamisesta: Opinnollistaminen vaatii vielä malttia tutkimusyliopistossa premium
Opiskelijan korkeakouluopintojen aikainen työ saattaa kerryttää opiskeltavaan alaan ja sen eri substansseihin arvokasta osaamista. Kykeneekö korkeakoulu kuitenkaan tunnistamaan ja tunnustamaan autenttisessa työssä kertynyttä osaamista osaksi henkilön opintoja ja opintopisteitä? Työn opinnollistamisen prosessit tarjoavat tähän yhden mahdollisuuden. Opiskelijan työnteon opinnollistamista on kehitetty pitkään ammattikorkeakouluissa, mutta yliopistoissa se on selvästi uudempi asia niin käsitteenä kuin käytäntönä. Toteemi-verkostohanke […]
premium
Ohjaus on arviointia, arviointi on ohjausta premium
Vuoden 2005 kieppeillä, arviointia käsittelevillä opettajankoulutuksen asiantuntijaluennoilla kehittelin sloganin ”arviointi on ohjausta, ohjaus on arviointia”. Slogan syntyi tarpeesta tukea arvioinnin kehittämistä opetustyön osana. Toisaalta oli tarve myös avata ohjauskäsitteen liian ahtaita tulkintoja. Aivan erityinen näkökulma sloganille oli arvioinnin tahaton – tai tahallinen – väheksyminen opetustyössä. Tyypillistä nimittäin oli, että kun opetusta suunniteltiin, arviointia mietittiin vasta […]
premium