opettaja

Pedagogiikan johtamista parhaimmillaan? Kokemuksia Erasmus-projektista premium
Pedagogiikan johtaminen on loppujen lopuksi yksinkertaista. On kaksi perusasiaa, joita pitää miettiä. Kaikki muu seuraa sitten näissä tehtäviä ratkaisuja. Ensimmäinen perusasia on, miten organisoimme opiskelijat ja opettajat erilaisten asioiden oppimiseksi. Toinen on, miten ohjaamme opettajien opiskelijoiden kanssa tekemää ohjaus- ja opetustyötä. Pedagogiikan johtamisen tehtävänä on siis organisoida sekä ohjata konkreettista ohjaus- ja opetustyötä. Haaga-Helian Ammatillinen […]
premium
Ovatko oppilaitosheimot johtamistyön määrittäjiä? premium
Organisaation kulttuuri ja johtajuus – kumpi vie ja kumpi vikisee? Ikuisuuskysymys on: Onko organisaatiokulttuuri johtamisen tulos, jolloin organisaatioiden kulttuurit ovat tekijöidensä muokattavissa?  Vai onko organisaatio itsessään kulttuuri, jolloin kulttuuri ei olekaan muokattavissa, vaan se muokkaa ihmisiä? Se, miten tulkitset ja ymmärrät organisaatioiden toimintaa sisäisten rituaalien ja tulkintarakenteiden kautta, ratkaisee sen, kuulutko puritaaneihin, pragmaatikkoihin vai akateemisiin […]
premium
Oodi opettajalle – opettajan päivän kunniaksi! premium
Oppilaan oma osuus opintojen menestymisessä on huomattava. Tätä oivallusta on toisinaan kehitelty niin pitkälle, että on arveltu opettajan pääasiallisen tehtävän supistuvan vain oppilaan vapauttamiseen opiskelemaan. Näin radikaali uudistus tuskin voisi viedä hyviin tuloksiin.” Näin pohti prof. Matti Koskenniemi Opettamisen taito kirjassaan vuonna 1953. Ensimmäinen säkeistö, jossa opettaja menettää autonomian Noista päivistä on opettajuuden evoluutio muovannut […]
premium
Kysymyksiä ihmisenä ja ohjaajana olemisesta eli ohjaajan etiikka premium
Opetus ja ohjaus ovat toimintoja, joilla koetamme tukea muutoksen tapahtumista toisessa ihmisessä. Kun sitten ohjaajina ja opettajina teemme työtämme, meidän pitäisi tietää, miten ihminen mielestäni on ja miten ihmisen minun mielestäni on mahdollista muuttua. Vain tunnistamalla omat käsitykseni tästä voin mitenkään tietoisesti toteuttaa ja kehittää ohjaus- ja opetustyötä. Tietoisuus omasta toiminnasta ei kuitenkaan riitä. Pitää […]
premium
Opettajat ohjaajina – mitä se voisi tarkoittaa? premium
Ammatillisen koulutuksen kentillä on viime aikoina tullut tavaksi puhua opettajista ”ohjaajina”. Mutta mitä ”ohjaava opettaja” voisi tarkoittaa? Ja mitä ylipäätään tarkoittaa ”ohjaajuus”? Opetustyön todellisuuden kannalta tulee myös kysyä: millaisissa työn ja asiakkaiden järjestelyissä tällainen ”ohjaajuus” voi toteutua? Yritän määritellä ohjaavaa opettajaa ja ohjaajuutta neljän ohjauksellisuutta määrittelevän periaatteen kautta (kuvio 1). Periaatteet tulevat työnohjauksen teorioiden kehittelyistä […]
premium
19.4.2018
Osallistujakeskeinen oppiminen koulutusviennin keskiössä premium
Haaga-Helian International Business (Globba) -koulutusohjelmassa pyritään mahdollisimman opiskelijakeskeiseen oppimiseen. Käsite osallistujakeskeinen oppiminen korostaa erityisesti aktiivisen osallistumisen keskeistä roolia. Tällöin opiskelija on siirtynyt pelkän kuuntelijan paikalta omien pohdintojensa ja itse löytämiensä tietojen tasavertaiseksi jakajaksi oppimisyhteisössä. Opiskelijoiden rooli aktiivisena osallistujana voi joskus yllättää opettajan, kun hän siirtyy vieraaseen maahan ja kulttuuriin. Olin itse aikamoisena oppijana, kun osallistuin […]
premium
Opettajan tunnetiloja koulutusviennin aikana premium
Omien tunteiden tunnistaminen auttaa meitä selviytymään paremmin niin työssä kuin vapaa-aikana. Pelkästään lomamatkalle lähteminen voi nostattaa iloisten tunteiden lisäksi matka-ahdistusta. Silloin, kun lähdetään tekemään ulkomaille töitä moneksi viikoksi, tunteet voivat myllertää vielä paljon vahvempina. Koulutusvienti ei ole tästä mikään poikkeus. Tietoisuus omista tunteistani on auttanut minua selviytymään joka kerta paremmin. Tunteille on tehtävä tilaa Jottei […]
premium