Teemanumerot

Ilmestyminen ja teemat

 

Haaga-Helian teemanumerot ilmestyvät neljä kertaa vuodessa: maalis-, touko-, loka- ja joulukuussa. Teemanumeroissa tuodaan esiin näkökulmia laajasti Haaga-Helian asiantuntija-aloilta.

Teemat vuodelle 2019

 • Teemanumero 1/2019: Sukupolvi Z
  • Vuosituhannen vaihteessa syntyneet ”zetat” siirtyvät vähitellen työelämään. Tämä sukupolvi eroaa edeltäjistään muun muassa siinä, ettei sillä ole käsitystä elämästä ilman sosiaalista mediaa. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita tämä aikuistuva sukupolvi tuo?
  • Teemassa pohditaan muun muassa, mitä Z-sukupolvi odottaa yhteiskunnalta, työelämältä ja koulutukselta, millaisia arvoja heillä on ja miten esimerkiksi digitaalisuus on läsnä heidän elämässään? Entä miten muun yhteiskunnan tulee reagoida sukupolven tuomiin muutoksiin?
 • Aikataulu
  • Ehdotukset tekstiaiheista tulee lähettää osoitteeseen julkaisut@haaga-helia.fi viimeistään viikolla 5.
  • Tekstien deadline on viikolla 9
  • Palaute kirjoittajalle ja tekstin viimeistely viikoilla 10 – 11
  • Teemanumero ilmestyy viikolla 12

 

 • Teemanumero 2/2019: Hyvinvointi
  • Teema julkaistaan toukokuussa 2019

 

 • Teemanumero 3/2019: Takaisin kouluun
  • Teema julkaistaan lokakuussa 2019

 

 • Teemanumero 4/2019: Trendit
  • Teema julkaistaan joulukuussa 2019

 

Ohjeet kirjoittajille

 • Tekstit voivat olla muodoltaan asiantuntija-artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia tai blogeja. Toteutus voi olla myös esimerkiksi video tai muu audiovisuaalinen esitys.
 • Artikkelin kieli voi olla suomi tai englanti.
 • Artikkelilla voi olla yksi tai useampi kirjoittaja. Haagahelialaisen lisäksi toinen kirjoittaja voi olla myös toisesta organisaatiosta.
 • Artikkelin alkuun listataan kaikkien kirjoittajien tiedot: Etunimi Sukunimi, titteli, organisaatio.
 • Kaikki teemanumeron julkaisut täyttävät OKM:n julkaisukriteerit.

Tekstien sisältö

 • Tekstit voivat liittyä esimerkiksi ajankohtaisiin aiheisiin tai keskusteluihin, kiinnostaviin ilmiöihin tai niissä voidaan tuoda esiin mielenkiintoinen näkökulma tuttuun asiaan.
 • Teksti on napakkaa ja menee suoraan asiaan. Sitä ei taustoiteta liiaksi jo tutuilla asioilla, esim. hankkeen yksityiskohtaisilla taustatiedoilla.
 • Hankkeisiin tai kehitysprojekteihin liittyvissä teksteissä olennaista on esim., minkä käytännön ongelman se ratkaisee ja mitä uusia näkökulmia kehittämiskokemus nostaa esiin.
 • Tekstissä kannattaa käyttää konkreettisia tapausesimerkkejä ja käytännön kuvauksia.

Tekstien rakenteesta

 • Hyvä teksti on lyhyt ja nopeasti luettava. Merkkimäärä riippuu tekstilajista ja aiheesta. Artikkelissa ja blogissa merkkimäärä on n. 3 000 merkkiä välilyönteineen. Katsauksessa ja puheenvuorossa n. 2 000 merkkiä välilyönteineen.
 • Tekstille on tärkeä määrittää jo kirjoittamisvaiheessa kohderyhmä, eli ketä sisältö erityisesti kiinnostaa. Älä mieti, mitä haluat kertoa, vaan mitä lukija haluaa tietää tai mikä häntä kiinnostaa.
 • Lähteet eivät nouse tekstissä liian suureen rooliin. Linkit, kuviot ja taulukot elävöittävät tekstiä. Niitäkin kannattaa kuitenkin käyttää harkiten.
 • Toimitus valitsee artikkelille pääkuvan. Tekstien mukana voi lähettää myös muita kuvia.
 • Otsikoi kiinnostavasti, älä käytä nimilappuotsikkoa esim. ”Koulutuksen kehitys”. Otsikon maksimipituus on 60 merkkiä (sis. välilyönnit).
 • Pääotsikon lisäksi tekstissä saa olla korkeintaan kaksi otsikkotasoa.
 • Artikkeliin liitetään 3–7 kirjoituksen sisältöä mahdollisimman hyvin kuvaavaa asiasanaa. Merkitse asiasanaksi myös koulutusala.

Aineiston toimitus

 

Lähetä artikkeliehdotus osoitteeseen: julkaisut@haaga-helia.fi.

 

Lisätietoa kirjoittajan ohjeissa.