Teemanumerot

Ilmestyminen ja teemat

 

Haaga-Helian teemanumerot ilmestyvät neljä kertaa vuodessa: maalis-, touko-, loka- ja joulukuussa. Teemanumeroissa tuodaan esiin näkökulmia laajasti Haaga-Helian asiantuntija-aloilta.

 

Teemat vuodelle 2020

 

Teemanumero 1/2020: YRITTÄJYYS

Vuosi 2020 on Haaga-Heliassa yrittäjyyden teemavuosi. Siksi yrittäjyys on myös eSignalsin vuoden ensimmäisen teemanumeron aiheena.

Yrittäjyys on Haaga-Helian asiantuntemuksen ydintä: meillä on laaja-alainen ymmärrys yrittäjyydestä ja yritysten liiketoiminnasta. Teemanumeron tarkoituksena on tuoda konkreettisesti esille, mitä tämä yrittäjyysasiantuntijuus tarkoittaa ja miten se ilmenee.

Teksteissä yrittäjyyttä voi lähestyä laajasti eri näkökulmista. Aihe voi pohjautua esimerkiksi yrittäjyysasiantuntijuutemme kärkiin, joita ovat

 • yrittäjyyskasvatus ja -pedagogiikka (asenne ja käyttäytyminen)
 • startupit ja avoin innovaatio (tiimit, kognitio ja ajattelutapa, ekosysteemit)
 • restart-yrittäjyys ja uudistuminen (jatkuvuus, kestävä kehitys)

AIKATAULU

 • tekstit valmiina 28.2.2020
 • tekstien toimitus (viikot 10-11)
 • tekstien julkaisu 16.3.2020 alkaen

 

Tekstit lähetetään Anna Hermiölle (anna.hermio@haaga-helia.fi) viimeistään 28.2.2020.

 

***

Teemat vuodelle 2019

 • Teemanumero 1/2019: Sukupolvi Z
  • Vuosituhannen vaihteessa syntyneet “zetat” siirtyvät vähitellen työelämään. Tämä sukupolvi eroaa edeltäjistään muun muassa siinä, ettei sillä ole käsitystä elämästä ilman sosiaalista mediaa. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita tämä aikuistuva sukupolvi tuo?
  • Teemassa pohditaan muun muassa, mitä Z-sukupolvi odottaa yhteiskunnalta, työelämältä ja koulutukselta, millaisia arvoja heillä on ja miten esimerkiksi digitaalisuus on läsnä heidän elämässään? Entä miten muun yhteiskunnan tulee reagoida sukupolven tuomiin muutoksiin?

 

 • Teemanumero 2/2019: Hyvinvointi
  • Työelämää ja ylipäätään yhteiskuntaa leimaa jatkuva ja nopea muutos. Miten tämä vaikuttaa esimerkiksi työntekijän, opettajan, esimiehen, opiskelijan tai työyhteisön hyvinvointiin? Miten hyvinvointi tulisi ottaa huomioon työpaikoilla, koulutuksessa ja yhteiskunnassa?
  • Teemassa pohditaan muun muassa sitä, mihin suuntaan erilaiset muutokset haastavat yhteiskuntaa, työnantajia ja kouluttajia kehittymään? Onko niiden joustettava yhä enemmän ja huomioitava yksilöllisyys, vai onko yksilön otettava yhä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan? Entä mitkä kaikki asiat vaikuttavat hyvinvointiin; työn merkityksellisyys, digitaalisuuden lisääntyminen vai esimerkiksi muuttuvat työtehtävät? Mikä tukee hyvinvointia ja mikä heikentää sitä?

 

 • Teemanumero 3/2019: Takaisin kouluun
  • Jatkuva oppiminen on tämän päivän uusi normaali. Henkilö, joka hankkii uutta osaamista kurssilla tai jopa kokonaan uuden tutkinnon ei ole enää poikkeus työelämässä. Tämä on haaste ja mahdollisuus niin korkeakouluille, yrityksille kuin yksilöille. Miten yhteiskunnassa voidaan edistää ja tukea jatkuvaa oppimista?
  • Teemassa pohditaan muun muassa sitä, miten jakuvan oppiminen muuttaa ymmärrystämme urasta, ammatista, osaamisesta? Miten koulutuksen ja työelämän tulee muuttua, kun osaamista on jatkuvasti päivitettävä. Entä millaisia yksilölliset kokemukset jatkuvasta oppimisesta voivat olla ja miten se kytkeytyy jatkuvan oppimisen ilmiöön? Entä mitä haasteita tämä tuo osaamisen tunnistamiselle? Miten eri tavoin hankittua osaamista voidaan osoittaa ja miten jatkuva oppiminen tehdään näkyväksi?

 

 • Teemanumero 4/2019: Trendit
  • Mistä asioista sinun alallasi puhutaan ensi vuonna, ehkä senkin jälkeen? Onko olemassa joitakin orastavia aiheita, joiden ennakoit nousevan kiinnostuksen kohteeksi laajemminkin? Mistä sinä haluaisit ensi vuonna puhuttavan?
  • Vai onko olemassa joitakin asioita, jotka eivät nouse esiin, vaikka se ehkä olisi tarpeen? Ovatko jotkin yksittäiset puheenaiheet vieneet tilaa muilta asioilta? Onko keskustelu yksipuolistunut, onko jokin näkökulma jäänyt vaille huomiota?
  • Tässä teemassa suunnataan katse tulevaan. Samassa yhteydessä voi luontevasti luoda katsauksen myös menneeseen: mitkä ovat olleet viime vuoden (tai pidemmän ajan) vaikuttavia trendejä, valtavirtoja ja puheenaiheita, ja mihin suuntaan ollaan nyt menossa?

 

Ohjeet kirjoittajille

 • Tekstit voivat olla muodoltaan asiantuntija-artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia tai blogeja. Toteutus voi olla myös esimerkiksi video tai muu audiovisuaalinen esitys.
 • Artikkelin kieli voi olla suomi tai englanti.
 • Artikkelilla voi olla yksi tai useampi kirjoittaja. Haagahelialaisen lisäksi toinen kirjoittaja voi olla myös toisesta organisaatiosta.
 • Artikkelin alkuun listataan kaikkien kirjoittajien tiedot: Etunimi Sukunimi, titteli, organisaatio.
 • Kaikki teemanumeron julkaisut täyttävät OKM:n julkaisukriteerit.

Tekstien sisältö

 • Tekstit voivat liittyä esimerkiksi ajankohtaisiin aiheisiin tai keskusteluihin, kiinnostaviin ilmiöihin tai niissä voidaan tuoda esiin mielenkiintoinen näkökulma tuttuun asiaan.
 • Teksti on napakkaa ja menee suoraan asiaan. Sitä ei taustoiteta liiaksi jo tutuilla asioilla, esim. hankkeen yksityiskohtaisilla taustatiedoilla.
 • Hankkeisiin tai kehitysprojekteihin liittyvissä teksteissä olennaista on esim., minkä käytännön ongelman se ratkaisee ja mitä uusia näkökulmia kehittämiskokemus nostaa esiin.
 • Tekstissä kannattaa käyttää konkreettisia tapausesimerkkejä ja käytännön kuvauksia.

Tekstien rakenteesta

 • Hyvä teksti on lyhyt ja nopeasti luettava. Merkkimäärä riippuu tekstilajista ja aiheesta. Artikkelissa ja blogissa merkkimäärä on n. 3 000 merkkiä välilyönteineen. Katsauksessa ja puheenvuorossa n. 2 000 merkkiä välilyönteineen.
 • Tekstille on tärkeä määrittää jo kirjoittamisvaiheessa kohderyhmä, eli ketä sisältö erityisesti kiinnostaa. Älä mieti, mitä haluat kertoa, vaan mitä lukija haluaa tietää tai mikä häntä kiinnostaa.
 • Lähteet eivät nouse tekstissä liian suureen rooliin. Linkit, kuviot ja taulukot elävöittävät tekstiä. Niitäkin kannattaa kuitenkin käyttää harkiten.
 • Toimitus valitsee artikkelille pääkuvan. Tekstien mukana voi lähettää myös muita kuvia.
 • Otsikoi kiinnostavasti, älä käytä nimilappuotsikkoa esim. ”Koulutuksen kehitys”. Otsikon maksimipituus on 60 merkkiä (sis. välilyönnit).
 • Pääotsikon lisäksi tekstissä saa olla korkeintaan kaksi otsikkotasoa.
 • Artikkeliin liitetään 3–7 kirjoituksen sisältöä mahdollisimman hyvin kuvaavaa asiasanaa. Merkitse asiasanaksi myös koulutusala.

Aineiston toimitus

 

Lähetä artikkeliehdotus osoitteeseen: julkaisut@haaga-helia.fi.

 

Lisätietoa kirjoittajan ohjeissa.

E-Signals tarjoaa sisältöjä Haaga-Helian osaamisalueilta kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Onko mielessäsi juttuidea? Ota yhteyttä julkaisut@haaga-helia.fi.